Nieuws


10 maart 2023

Overgrote meerderheid Nederlanders vindt dat gezond leven makkelijker en goedkoper moet worden gemaakt

Gezondheidsfondsen roepen de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven op om de omgeving van kinderen gezonder te maken

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat gezond leven duurder en moeilijker is dan ongezond leven. Daarnaast vindt 77% van de Nederlanders dat kinderen dagelijks veel meer ongezonde prikkels dan gezonde prikkels krijgen. De meerderheid is het erover eens dat gezond leven makkelijker en goedkoper moet worden gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse, in opdracht van 22 Samenwerkende GezondheidsFondsen. Vooral kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben hierdoor minder kans op een gezond en gelukkig leven.

Investeren in de gezondheid van toekomstige generaties

Om het voor ouders makkelijker te maken hun kind gezond en gelukkig op te laten groeien, starten 22 gezondheidsfondsen op 10 maart een campagne om het bewustzijn hierover de vergroten én te laten zien wat je kunt doen als overheid, bedrijf of maatschappelijke organisatie om de omgeving van kinderen gezonder te maken. Dit zorgt ervoor dat de toekomstige generatie langer gezond, de zorg betaalbaar en ons welvaartsniveau op peil blijft.

Lees meer


5 december 2022

Prestatiedruk op jeugd is ongezond hoog vindt meerderheid Nederlanders

Jongeren geven al enige jaren aan last te hebben van prestatiedruk. Dit heeft een negatief effect op hun mentale gezondheid. Dit blijkt uit veel recente onderzoeken onder jongeren. De Samenwerkende Gezondheidsfondsen wilden weten of volwassen Nederlanders deze problematische prestatiedruk onder jongeren herkennen, wat mogelijke oorzaken zijn en hoe de druk structureel kan worden verlaagd. Het onderzoek werd uitgevoerd door MarketResponse onder 1500 Nederlanders (18+). Uit het onderzoek blijkt:

 • 72% van de Nederlanders vindt prestatiedruk op jongeren (zeer) hoog
 • 66% vindt de prestatiedruk (zeer) ongezond
 • Prestatiedruk op jongeren in het onderwijs neemt volgens Nederlanders toe van basisonderwijs (42%) via voortgezet onderwijs (66%) naar hoger onderwijs (76%)

Volgens Nederlanders wordt de hoge prestatiedruk bij jongeren vooral veroorzaakt door een gevoel van veel te ‘moeten’ op een dag. Ook de prestatiecultuur in de samenleving wordt aangewezen als boosdoener. Lees meer.


29 november 2022

Brief aan Tweede Kamer: ‘Gunnen we onze kinderen een gezonde toekomst?’

Ongezonde voeding is, na roken, de belangrijkste vermijdbare oorzaak van sterfte en verloren gezonde levensjaren. Hoe komt dat? In ons dagelijks leven gaan we uit van een vrije keuze tussen gezonde en ongezonde voeding. Maar dit is onterecht. We worden continu verleid tot ongezond eten en drinken. Overal om ons heen is er veel meer ongezonde voeding te koop dan gezonde voeding. Er wordt ook veel meer reclame voor gemaakt. Het is daardoor ongezond moeilijk om voor gezond voedsel te kiezen. Zeker voor onze kinderen. 

Voeding voor de Gezonde Generatie
Vrijwel alle Nederlanders (93%) willen dat gezond eten en drinken meer gestimuleerd wordt bij kinderen. We willen dat onze kinderen opgroeien in een gezonde voedselomgeving waar gezonde voeding de norm is en de gezonde voedselkeuze de makkelijke keuze is.  Onze overheid kan dat mogelijk maken door ervoor te zorgen dat: 

 • Gezonde voeding goedkoper wordt dan ongezonde voeding; 
 • De ‘slimme’ suikertaks op suikerrijke dranken zo snel mogelijk wordt ingevoerd, zodat fabrikanten minder suiker in hun producten gaan opnemen; 
 • Bewerkt voedsel minder zout, suiker en verzadigd vet bevat; 
 • Gezonde voeding de norm wordt in scholen en andere omgevingen waar veel kinderen komen; 
 • Marketing voor ongezonde voeding gericht op kinderen wordt verboden. 
De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie heeft deze maatregelen voorgesteld in een brief aan Tweede Kamerleden, ter voorbereiding op het Leefstijldebat van 8 december a.s. Wij doen met deze brief een oproep aan Staatssecretaris van Ooijen: Help onze kinderen een Gezonde Generatie te worden. Maak de gezonde voedselkeuze goedkoper, toegankelijker en aantrekkelijker.

Maar liefst 25 organisaties en experts uit gezondheidszorg, preventie, lokale overheden en wetenschap hebben deze brief ondertekend. Ook zij vinden dat het tijd wordt om onze voedselomgeving gezonder te maken. Lees meer.


 

13 oktober 2022

Reactie Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie op resultaten Superlijst Gezondheid 2022

Amersfoort, 13 oktober 2022 – Ongezonde voeding is, na roken, de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak en leidt tot bijna 13.000 doden per jaar, en in veel gevallen tot ernstige gezondheidsproblemen en een verhoogde kans op (chronische) ziekten op volwassen leeftijd. Op dit moment eet en drinkt vrijwel niemand volledig gezond en heeft 1 op de 6 kinderen overgewicht. Niet vreemd eigenlijk als je beseft dat ongezonde producten vaak goedkoper en op veel meer plekken verkrijgbaar zijn en dat daar meer reclame voor wordt gemaakt dan voor gezonde producten.

In de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG) zetten wij ons in voor een maatschappij waarin gezond eten en drinken de standaard is. Te beginnen bij de jeugd. We werken daarvoor samen binnen de Gezonde Generatie met als doel dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. Daarom moet de voedselomgeving nú gezonder worden gemaakt, zodat ieder kind in Nederland een gezond voedingspatroon kan hebben en in goede gezondheid kan opgroeien. Lees meer.


13 oktober 2022

Supermarkten doen te weinig om gezond eten makkelijk te maken

Ondanks beloftes hebben supermarkten in twee jaar tijd nauwelijks vooruitgang geboekt

13 oktober 2022, Amsterdam – Ongezonde producten voeren nog altijd de boventoon in de aanbiedingen, het assortiment en de inrichting van supermarkten. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Superlijst Gezondheid 2022. Supermarkten beloofden in het Nationaal Preventieakkoord (2018) consumenten te stimuleren gezonder te eten en te drinken. Dit onderzoek toont aan dat supermarkten zich niet aan deze afspraken houden. Dit is zorgelijk omdat de helft van de volwassenen en 1 op de 6 kinderen in ons land overgewicht heeft.

Superlijst Gezondheid 2022 vergelijkt wat acht Nederlandse supermarkten doen om consumenten te stimuleren gezond te eten en te drinken. De uitkomsten van het rapport onderstrepen dat zelfregulering niet werkt. Het is hoog tijd dat de overheid via wetgeving maatregelen afdwingt.

Nauwelijks verbeteringen

Sinds de vorige meting in 2020 zijn er weinig verbeteringen doorgevoerd.

● In alle reclamefolders valt nog altijd ruim 80% van de producten buiten de Schijf van Vijf; Bij de meeste supermarkten (Aldi, Coop, Jumbo, Lidl en Plus) is het aandeel ongezonde producten in de reclamefolders zelfs hoger geworden;

● Vrijwel alle supermarkten, op Dirk na, verleiden hun klanten tot ongezonde keuzes bij de kassa. Vaak zijn die ongezonde producten specifiek gericht op kinderen;

● Geen van de onderzochte supermarkten, behalve Lidl, maken zichtbaar of ze voldoen aan de afspraken uit het NPA;

● Nog steeds worden zoete kinderdrankjes vaak gepromoot. Dirk promoot deze producten nog het meest (5 van de 8 folders), gevolgd door Albert Heijn en Aldi (4 van de 8 folders).

Lees meer.


12 oktober 2022

De Samenwerkende GezondheidsFondsen noemen het besluit van staatssecretaris Maarten van Ooijen om de preventietafel alcohol stop te zetten moedig en onontkoombaar

Johan van de Gronden (directeur KWF Kankerbestrijding) en Karin Bemelmans (aanvoerder impact a.i. Maag Lever Darm Stichting) reageren namens AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie:

“Het besluit om de preventietafel alcohol stop te zetten is moedig en onontkoombaar. Er is de afgelopen 4 jaar veel inspanning geleverd om de alcoholtafel te laten werken maar cijfers van het RIVM laten zien dat dat te weinig heeft opgeleverd.

Goed dat de staatssecretaris aangeeft dat er een nieuwe fase aanbreekt waarin het bereiken van de doelstelling niet kan wachten op het streven naar consensus. Het besluit is ook in lijn met het standpunt van de WHO dat alcoholbeleid niet moet worden ontwikkeld in overleg met het belanghebbend bedrijfsleven.

Wat de gezondheidsfondsen betreft is een steviger en minder vrijblijvend alcoholbeleid noodzakelijk in het belang van de volksgezondheid. Het nieuwsbericht van vorige week over de toename van het aantal kankerdiagnoses door leefstijl – waaronder alcoholgebruik – maken dit pijnlijk duidelijk. Dat betekent dat er bewezen effectieve maatregelen moeten worden getroffen zoals het beperken van de beschikbaarheid en zichtbaarheid van alcohol.”


 

1 juli 2022

‘JE MONSTER DE BAAS’
Samenwerkende GezondheidsFondsen en zangeres Bente willen dat jongeren die dit meemaken zich gezien en gehoord voelen

Eén op de vier kinderen en jongeren in Nederland maakt ingrijpende jeugdervaringen mee. Denk daarbij aan kinderen die emotioneel verwaarloosd worden of een vechtscheiding meemaken. Over ingrijpende jeugdervaringen wordt zelden gesproken. Terwijl erover praten en steun zoeken bij iemand die je vertrouwt een belangrijke stap is in het versterken van veerkracht en gezondheid. Daarom lanceert het programma Gezonde Generatie de campagne ‘Je Monster de Baas’. In samenwerking met zangeres Bente en ondersteund door Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en negen andere kind- en vermogensfondsen.

Verborgen probleem
Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Helaas zijn er soms omstandigheden waardoor dat niet lukt. Een stapeling van ingrijpende jeugdervaringen kan schadelijke stress veroorzaken. Stress die op den duur kan leiden tot ongezond gedrag en chronische aandoeningen. Een kind dat vier ingrijpende ervaringen heeft meegemaakt, heeft later bijna twee keer zoveel kans op diabetes en loopt een vijf keer zo groot risico op chronische depressiviteit. Mark Monsma, directeur Gezonde Generatie: “Meer dan de helft van de Nederlanders is chronisch ziek. Dat ingrijpende jeugdervaringen hier een oorzaak van kunnen zijn, is nog nauwelijks bekend. Daar willen we verandering in brengen. Ook willen we de gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen verkleinen en helpen voorkómen. Het creëren van meer openheid over ingrijpende jeugdervaringen, de drempel verlagen voor jongeren om erover te praten en het bieden van een luisterend oor zijn belangrijke eerste stappen.Lees meer

Meer weten? Ga naar www.jemonsterdebaas.nl


22 juni 2022

Koningin Máxima ontmoet leerlingen en studenten in Beverwijk

Hoe bevorderen mbo-opleidingen de mentale gezondheid van hun studenten en hoe doet het voortgezet onderwijs (vo) dit voor hun scholieren? MIND Us erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima sprak woensdag 22 juni in Beverwijk – samen met de minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs, Dennis Wiersma – scholieren, studenten, bestuurders en beleidsmakers over hoe zij omgaan met en investeren in mentale gezondheid.

Studenten en leerlingen staan onder grote druk. Ze hebben te maken met stress, prestatiedruk, eenzaamheid en zitten in een fase van het leven waarin veel gebeurt. In deze leeftijdscategorie worstelen jongeren regelmatig met hun mentale gezondheid. MIND Us vindt het belangrijk dat hier binnen opleidingen aandacht voor is. Lees meer


1 juni 2022

Aandacht voor ouderschap in week van de ouder

Het is deze week de Week van de Ouder. Een mooi moment om een ode te brengen aan alle ouders van Nederland! En speciaal aan alle ouders/verzorgers in de eerste 1.000 dagen.

De eerste duizend dagen, geteld vanaf het moment van de bevruchting tot de tweede verjaardag, zijn cruciaal voor de rest van ons leven. Voor al die duizenden dagen erna dus. Jij en ik, we zijn ooit begonnen als 1 cel, één bevruchte eicel. Je kunt het je haast niet voorstellen, maar vanuit dat ene celletje groeien wij mensen razendsnel. Zo snel, dat als we zo door zouden groeien, we een miljoen kilo zouden wegen nog voordat we naar de basisschool gaan. Het is dus super belangrijk dat zowel de eicel als de zaadcel gezond en fit zijn. Want die zijn samen de basis en bepalen al in het allerprilste begin hoe we ons later ontwikkelen.

Na dat prille begin en het groeien van de eerste cellen, worden ook het hart, de hersenen en alle andere organen ontwikkeld. En daar moet je het de rest van je leven mee doen. Na 9 maanden in de buik, zit alles erop en eraan en worden we geboren.

Ouders / verzorgers spelen een cruciale rol 

In alles wat je vanaf dat moment meekrijgt spelen onze ouders/verzorgers een hele belangrijke rol. Wat zij ons meegeven heeft een groot effect op de rest van ons leven. Zij helpen ons ontdekken en leren door voor te lezen en met ons te praten, zingen en spelen. Zij zorgen voor gezonde voeding. Voor rust, voor warmte, veiligheid en liefde… Zodat we ons als kind zo goed en gezond mogelijk kunnen ontwikkelen en we later meer kansen hebben. Op school, de arbeidsmarkt en in de maatschappij. En natuurlijk om later zelf ook weer een gezonde en sterke ouder te worden.

In de eerste duizend dagen leer je hoe je als kunt kind vertrouwen op de mensen die van je houden en die voor je zorgen. Hoe je vertrouwen krijgt in jezelf. Maar ook hoe je kunt praten en spelen met anderen, veilig kunt leren, óók van de dingen die soms mis gaan. En hoe je je lijf steeds beter kunt aansturen om de dingen te doen die jij wilt.

Aandacht voor ouders 

Kortom: voor een gezonde start en gezonde generatie is investeren in de eerste duizend dagen van groot belang. En dat levert winst op voor de rest van ons leven. Daarom moeten we investeren in de belangrijkste mensen in het prille leven van een kind: de (aanstaande) ouders. Zij verdienen onze volle steun, onze erkenning en onze waardering.

En… de kinderen van de nu zijn ook weer de ouders van de toekomst.

Daarom brengen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen een ode aan alle ouders! Want zijn niet alle ouders eigenlijk gewoon superhelden?

Meer weten? Ga naar www.1e1000dagen.nl


31 mei 2022

Driekwart van de Nederlanders vindt rookvrij het nieuwe normaal

Goed nieuws: driekwart van de Nederlanders vindt rookvrij het nieuwe normaal! Dit blijkt uit het Draagvlakonderzoek Tabaksontmoedigingsbeleid (2022) uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Lees meer over de resultaten van dit draagvlakonderzoek.

Rookvrije omgevingen

Het draagvlak voor rookvrije kindomgevingen, zoals kinderboerderijen, auto’s met kinderen, buitenterreinen van kinderopvang, speeltuinen, scoutingterreinen en buitensportterrein waar kinderen sporten is stabiel hoog, namelijk rond de 90%. Voor andere omgevingen is het draagvlak gestegen, zoals:

 • Dierentuinen: 81% (76% in 2021)
 • Attractieparken: 78% (74% in 2021)
 • Ov-haltes: 77% (73% in 2021)
 • Terrassen: 64% (58% in 2021)
 • Stranden: 54% (49% in 2021)

Daarnaast vinden Nederlanders dat sociale media (68%), omroepen (67%) en streamingsdiensten (62%) het goede voorbeeld moeten geven door geen rokende mensen in beeld te brengen.

Maatregelen om kinderen te beschermen

Er was al jaren veel steun voor overheidsmaatregelen om kinderen rookvrij te laten opgroeien en in 2022 is dit draagvlak nog groter geworden. Ongeveer negen op de tien Nederlanders vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabaksproducten en tegen tabaksrook. Ook vindt een ruime meerderheid dat ongeboren kinderen beschermd moeten worden tegen tabaksrook (88% vs. 83% in 2021) en dat er maatregelen genomen moeten worden zodat jongeren niet beginnen met roken (87% vs. 80% in 2021).  Lees meer.

 


19 april 2022

Landelijk vergelijkingsonderzoek gezondheid supermarkten start voor tweede keer

Superlijst Gezondheid II maakt inzichtelijk wat supermarkten afgelopen twee jaar hebben gedaan om gezond voedsel de makkelijkste keuze te maken

Stichting Questionmark start vandaag voor de tweede keer met een landelijk vergelijkingsonderzoek naar de mate waarin supermarkten hun klanten helpen in het maken van gezonde keuzes. Het onderzoek “Superlijst Gezondheid” onderzoekt in hoeverre supermarkten ons helpen gezonder te eten en drinken en leidt tot een publieke ranglijst van supermarkten. Questionmark werkt voor dit onderzoek samen met Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG). De resultaten worden later dit jaar gepubliceerd. De supermarkten die meegenomen worden in de Superlijst zijn: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Plus, Dirk, Coop en Ekoplaza.

Gezonde ambitie niet altijd vertaald in praktijk en beleid

Supermarkten spreken in hun jaarverslagen, op hun websites en met hun commitment aan het Preventieakkoord zonder uitzondering de intentie uit om de gezonde keuze te vergemakkelijken. Uit de eerste Superlijst Gezondheid die in oktober 2020 uitkwam, bleek echter dat die ambitie niet overal werd vertaald in beleid en praktijk. Twee jaar geleden had geen enkele supermarkt adequate doelstellingen voor de verkoop van gezonde producten en in de wekelijkse reclamefolders domineerden ongezonde producten.

Charlotte Linnebank, directeur Questionmark: “De eerste Superlijst Gezondheid was een nulmeting en liet zien dat supermarkten veel kansen hebben om hun klanten beter te helpen in het maken van gezonde keuzes. Nu, twee jaar later, gaan we het onderzoek opnieuw uitvoeren en zullen we zien welke supermarkten het is gelukt deze kansen aan te grijpen, om Nederland weer een stukje gezonder te maken.” Lees meer.


5 april 2022

Petitie aangeboden om sociaal-emotionele vaardigheden structureel te verankeren in onderwijscurriculum

Als basis voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen

Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten voor het structureel verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum. Vandaag bieden zij een petitie aan waarin ze de politiek hiertoe oproepen. Door sociaal emotionele vaardigheden krijgen leraren daardoor meer tijd en mogelijkheden om leerlingen over zichzelf en hun relatie met anderen te leren. Dit maakt hen krachtiger, op school en in de maatschappij.

De partijen zien dit als randvoorwaarde voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen voor elke leerling. Ook jongeren zelf zien het belang van goed ontwikkelde sociaal emotionele vaardigheden en geven aan deze vaardigheden op school te willen ontwikkelen. Wij steunen die oproep!

We vragen de Kamerleden deze oproep, in het belang van onze jeugd, op 6 april mee te nemen in het Commissiedebat funderend onderwijs PO/VO. Door naast taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid prioriteit te geven aan sociaal-emotionele vaardigheden zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met een stevige basis beginnen aan hun toekomst. Lees meer.

 


30 maart 2022

Stichting MIND Us officieel gelanceerd door Koningin Máxima

Vandaag is Stichting MIND Us officieel gelanceerd door Koningin Máxima na een werkbezoek in Rotterdam. MIND Us wil dat jongeren meer grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us en mede opgericht met de steun van MIND. Als partner van MIND Us steunt de Gezonde Generatie dit initiatief en zetten we ons met elkaar in voor de mentale gezondheid van jongeren.

En dat is nodig want de mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Eén op de zeven jongeren heeft last van depressieve gedachten en één op de drie ervaart prestatiedruk. Dat moet veranderen. Stichting MIND Us gaat samen met onder meer jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers een podium creëren waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Door samenwerking tussen bestaande organisaties te bevorderen,(vernieuwende) initiatieven te stimuleren en de aandacht voor mentale gezondheid onder jongeren te vergroten. MIND Us is met (inhoudelijke en financiële) steun van Stichting MIND tot stand gekomen en vanuit dit gezamenlijke fundament zal ook in de uitvoering nauw worden samen gewerkt. Lees meer.

 


23 maart 2022

Basisvoorwaarden nodig voor écht minder zout suiker en ongezonde vetten in eten en drinken

Bernique Tool (voorzitter AVGG): ‘In Nederland kampen 350.000 kinderen met overgewicht en jaarlijks gaan bijna 13.000 mensen dood door ongezonde voeding. Ongezonde voeding is na roken de meest voorkomende vermijdbare doodsoorzaak. Ondertussen staan de schappen nog altijd vol met ongezonde bewerkte producten. Onze oproep is: overheid, zorg voor bindende afspraken met producenten.’

Nederland is er klaar voor

Acht op de tien Nederlanders vindt dat bewerkte voedingsmiddelen gezonder gemaakt moeten worden. Van deze groep vindt meer dan 90% dat dit snel moet gebeuren. Het voorstel voor het nieuwe systeem, de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) dat donderdag wordt besproken, voldoet helaas niet. Onze oproep aan de Kamer is dan ook: kies voor een effectief systeem. Het vorige systeem heeft gefaald, dankzij vrijblijvende afspraken met de industrie. Het nieuwe voorgestelde systeem mist de in het coalitieakkoord beloofde bindende afspraken met de industrie. Lees meer.

 


14 februari 2022

Jonger Oranje scout de Gezonde Generatie

Op Valentijnsdag verklaart voetbalplatform Jonger Oranje de liefde aan de Gezonde Generatie. Dit initiatief van 24 samenwerkende gezondheidsfondsen heeft als doel om in 2040 in Nederland de gezondste jeugd van de wereld te hebben. Door de samenwerking gaan jaarlijks duizenden kinderen bereikt worden via talentendagen, clinics en andere voetbalactiviteiten van Jonger Oranje.

Voor Jonger Oranje is de samenwerking met de Gezonde Generatie een perfecte manier om inhoud te geven aan de ambities van het platform. “Jonger Oranje wil nóg meer uitdragen dat plezier, vriendschap en je talent ontdekken het best tot hun recht komen in een sterk lichaam en met een gezonde geest. De gezondste jeugd van de wereld is een aansprekend doel waar wij graag ons steentje aan bijdragen”, aldus organisator Sander Mallie. Lees meer.

 


15 december 2021

Nieuw kabinet maakt een Gezonde Generatie in 2040 hét doel voor preventiebeleid

Het is mooi dat het kabinet Rutte 4 de Gezonde Generatie als doelstelling van het preventiebeleid heeft opgenomen in het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”. Deze nieuwe basis voor het preventiebeleid biedt kansen voor impactvolle resultaten. Die zijn hard nodig, want nu is al meer dan 50% van de Nederlanders chronisch ziek (bron: RIVM). Als we niets doen, zal dat percentage alleen maar stijgen, met alle gevolgen van dien voor de samenleving.

De Gezonde Generatie is een initiatief van 24 samenwerkende gezondheidsfondsen. Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. Gezonde jeugd begint bij de eerste 1000 dagen van een kind als belangrijke basis voor de mentale, sociale en fysieke gezondheid op latere leeftijd. Gezonde jeugd heeft een gezond voedings- en beweegpatroon, is mentaal gezond, is weerbaar(der) tegen ongezonde verleidingen en uitdagingen, is vrij van schade door tabak, drugs, alcohol, gokken en gamen, pest niet en heeft respectvol en veilig seksueel contact.

Onze jeugd verdient een omgeving waarin het aanbod van eten en drinken gezond is. Er worden op dit gebied in het coalitieakkoord serieuze stappen gezet: een aangekondigde koerswijziging voor bindende afspraken met de voedingsindustrie voor gezondere voedingsmiddelen, invoering van een suikertaks, bescherming van kinderen tegen marketing, én de verlaging van btw op groente en fruit naar 0%.

Het is goed nieuws dat het preventieakkoord wordt uitgebreid met een tafel voor mentale gezondheid, als belangrijke randvoorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd. De invoering van het programma Kansrijke Start in elke gemeente is het begin van meer aandacht voor de eerste 1000 dagen van een kind.

Maar een Gezonde Generatie is automatisch ook een rookvrije generatie en een generatie die opgroeit in een samenleving en omgeving waarin het voor jongeren makkelijk en normaal is om geen alcohol te drinken.

Wij gaan graag met het kabinet en met de vele partijen waar we al mee samenwerken, direct aan de slag op deze thema’s zodat die Gezonde Generatie zo snel mogelijk binnen handbereik komt.

 


14 december 2021

Voorkóm schade door chronische stress in vroege kindertijd

Elk kind verdient het om gezond en veilig op te groeien. Helaas lukt dat niet altijd. De impact van ingrijpende jeugdervaringen tijdens de vroege kindertijd is groot. Investeren in preventie is daarom nodig. Door het versterken van ouderschap én het stimuleren van veerkracht van jonge kinderen. Dat schrijft Marjon Donkers, zelfstandig adviseur kinderrechten en preventie ingrijpende jeugdervaringen, in haar onlangs verschenen artikel ‘Voorkóm schade door chronische stress in de vroege kindertijd’ in Vakblad VROEG.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. In het artikel wordt gepleit voor meer aandacht voor het voorkómen van gezondheidsschade door chronische stress en worden het geven van meer waardering, erkenning en ondersteuning van álle ouders genoemd als cruciale zaken om kinderen te helpen gezond en veilig op te laten groeien. Lees hier het volledige artikel.

De verschijning van het artikel valt samen met de campagne ‘Ode aan ouders’ van de Gezonde Generatie, een initiatief van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Met deze campagne laten we zien dat ouders met ogenschijnlijk kleine dingen zoals het knuffelen, troosten en oprechte aandacht geven aan hun kind al het verschil kunnen maken. Daarnaast geven we tips wat je kunt doen als je dat als ouder moeilijk vindt. Ook hier is de boodschap: ouderschap hoef je niet alleen te doen en steun/hulp vragen is oké!

Ga naar www.1e1000dagen.nl

 


8 december 2021

Ode aan ouders campagne vraagt aandacht voor het belang van veilig opgroeien

De landelijke campagne Ode aan ouders van het programma Gezonde Generatie van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen heeft inmiddels miljoenen mensen bereikt. Vanaf deze week komt binnen deze campagne extra aandacht voor het belang van veilig opgroeien.

Onderdeel van de inzet rondom het thema veilig opgroeien is een toolkit die verstuurd wordt naar alle plekken waar ouders met jonge kinderen komen. Zo worden onder meer posters (zie afbeelding) verstuurd naar consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg-locaties, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, GGD’s, jeugdzorginstellingen, voedselbanken en kinderopvang organisaties.

Met de campagne en de bijbehorende toolkit laten we zien dat ouders met ogenschijnlijk kleine dingen zoals het knuffelen, troosten en oprechte aandacht geven aan hun kind al het verschil kunnen maken. Daarnaast geven we tips wat je kunt doen als je dat als ouder moeilijk vindt. Ook hier is de boodschap: ouderschap hoef je niet alleen te doen en steun/hulp vragen is oké!

Meer weten of de toolkit downloaden? Ga naar www.1e1000dagen.nl.

De extra materialen rond veilig opgroeien zijn ontwikkeld met kennis van Augeo Foundation en financieel mogelijk gemaakt door een collectief van elf kinderfondsen en vermogensfondsen.

 


9 november 2021

Gezondheidsfondsen roepen onderhandelaars op: maak van preventie topprioriteit

De alarmbellen uit de diverse rapporten en onderzoeken zijn duidelijk: er moet nú iets gebeuren!

Het Preventieakkoord was een eerste stap in de goede richting. Van de voor 2020 gestelde doelen in het Preventieakkoord om roken, overgewicht en problematisch drinken terug te dringen, is echter slechts een derde behaald(1). Dat is te weinig. Nog steeds daalt onze ‘levensverwachting in goed ervaren gezondheid bij geboorte'(2). Dat is onverteerbaar voor een welvarend land als Nederland. Lees meer.

 


4 november 2021

Blokhuis blijft bij zelfregulering en volgt wens van Nederlanders niet op

Verplichte afspraken nodig met fabrikanten en supermarkten om bewerkte voedingsmiddelen jaar op jaar gezonder te maken 

De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG) vindt dat het nieuwe kabinet ervoor moet waken dat wederom een vrijblijvend, falend systeem voor productverbetering wordt opgetuigd. De nieuwe aanpak voor productverbetering, als opvolger van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP), moet verplichte afspraken bevatten om jaar op jaar de hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet in bewerkte voedingsmiddelen te verlagen. Demissionair staatssecretaris Blokhuis blijft echter geloven in zelfregulering door marktpartijen als het gaat om het gezonder maken van bewerkte voedingsmiddelen. Zo blijkt uit zijn reactie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij ook ingaat op de AVGG-publiekspetitie ’Maak ons eten weer gezond’.

Ongezond eten en drinken maakt mensen ziek

Carolien Martens, woordvoerder van de AVGG: ‘De supermarktschappen staan vol met ongezond eten en drinken. In veel van ons voedsel zit te veel suiker, zout en ongezond vet. Terwijl ongezond eten en drinken mensen ziek maakt, doen fabrikanten al jaren te weinig om hun producten gezonder te maken. Onze petitie hierover is in korte tijd ondertekend door ruim 16.000 Nederlanders. Het is tijd voor gezonde voeding.’ Uit eerder onderzoek* blijkt al dat 8 op de 10 Nederlanders het belangrijk vinden dat bewerkte voedingsmiddelen gezonder worden gemaakt. Alleen zo kunnen kinderen gezond opgroeien. Lees meer.

 


11 oktober 2021

Ode aan ouders op NPO radio 1

In Blok&Toine vertelt hoogleraar Tessa Rosenboom over de campagne Ode aan Ouders en het belang van de eerst 1000 dagen op een mensenleven. 

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de fysieke, mentale en sociale gezondheid voor de rest van het leven. Om meer waardering en steun voor ouders en verzorgers in deze belangrijke periode te krijgen, starten we met De Gezonde Generatie, een initiatief van twintig gezondheidsfondsen, afgelopen week de campagne ‘ODE AAN OUDERS’.

In Blok&Toine licht hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid Tessa Rosenboom het belang van de eerste 1000 dagen en de campagne Ode aan Ouders toe. Beluister hier het fragment of ga naar NPO Radio 1.

 


4 oktober 2021

Ode aan ouders in de eerste 1000 dagen

Ouderschap zwaar, maar cruciaal voor gezonde generatie

Op dit moment is de kans groot dat je chronisch ziek wordt in Nederland. Die kans kan aanzienlijk worden verminderd als alle kinderen een gezonde start krijgen. Vooral de eerste 1.000 dagen, van preconceptie tot en met de tweede verjaardag, blijken cruciaal. Wat dán wordt meegegeven door ouders en verzorgers, heeft een groot effect op de fysieke, mentale en sociale gezondheid voor de rest van het leven. Daarom starten een aantal gezondheidsfondsen gezamenlijk een nieuwe campagne ‘ODE AAN OUDERS’. Het doel is dat er meer waardering en steun komt voor ouders en verzorgers tijdens de eerste 1.000 dagen van hun kind. Een periode die zo belangrijk is, maar tegelijkertijd nu nog vaak als zwaar wordt ervaren. De campagne is onderdeel van de ambitie om de gezondste generatie ter wereld te realiseren in 2040.

91% van de ouders in Nederland vindt ouderschap een zware taak

Uit wetenschappelijk onderzoek van Influencing For Health (Amsterdam UMC) onder circa. tweeduizend respondenten geeft 96% van de ouders aan dat het ouderschap tijdens de eerste 1.000 dagen een trots gevoel brengt. Tegelijkertijd ervaart 91% het als een zware taak, waarbij meer hulp welkom is. Daarnaast voelt 67% van de ouders zich snel tot last en vraagt daardoor niet vaak om hulp. Eerder onderzoek van MarketResponse laat ook zien dat meer dan de helft van de ouders zich onzeker voelt en het graag beter zou willen doen. Op de vraag wat hen steun geeft of zou kunnen geven, is ‘het krijgen van waardering’ en ‘horen dat je het goed doet’ een veelvoorkomend antwoord. 

Een ode aan ouders

De gezondheidsfondsen (verenigd in de Samenwerkende Gezondheidsfondsen) zien ook het grote belang van een gezonde start en steun voor ouders en verzorgers tijdens de eerste 1.000 dagen. Zij hebben daarom, als onderdeel van het programma ‘de Gezonde Generatie’, samen met de Bernard van Leer Foundation en de Noaber Foundation, het initiatief genomen voor de campagne ‘ODE AAN OUDERS’, die vanaf 4 oktober te zien is op televisie, online, in verschillende magazines en op de website www.1e1000dagen.nl.

 


22 september 2021

Op school in beweging met sporters van TeamNL

Op maandag 20 september zijn de VMBO leerlingen van De Nieuwe Veste en het Esdal College in Coevorden in beweging gekomen! In samenwerking met de Gezonde Generatie stond er een ochtend in het teken van gezondheid op het programma. Door TeamNL’ers Sjinkie Knegt, Hilde Jager en Kalian Sams werd een warming-up gegeven en leerlingen konden de topsporters het hemd van het lijf vragen. Daarnaast gaf Olivier van der Voort een inspirerende presentatie over hoe een positieve mindset hem de kracht heeft gegeven om een topsporter te worden in het Paralympisch zwemmen.

Dat sport iets met je doet was duidelijk te zien op de sportvelden van de twee scholen. Vol enthousiasme hebben 200 VMBO-leerlingen zich flink ingespannen. Een unieke kans voor de jongeren om hun brandende vragen aan de topsporters te stellen en samen te ervaren wat sport met je doet.

“Sport heeft een ontzettend grote plek in mijn leven. Het is mijn bestaan, ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Het vind het belangrijk dat kinderen weten hoe fijn je je door sporten kan voelen. Daarom zet ik me in voor de Gezonde Generatie!”- Sjinkie Knegt, shorttracker. Lees meer.

 


7 juni 2021

Handreiking voor leraren om sociaal emotionele ontwikkeling leerlingen te stimuleren 

In opdracht van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben het Trimbos Instituut en Pharos een handreiking ontwikkeld voor leraren (basisschool en middelbare school) om gedurende de lesdag aandacht te hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. 

Weerbare kinderen en jongeren hebben zelfvertrouwen, geven hun grenzen aan en kunnen omgaan met tegenslag. Dit maakt het makkelijker de gezonde keuze te maken. Het onderwijs heeft een belangrijke rol bij het versterken van die weerbaarheid door preventief de sociaal emotionele ontwikkeling van elke leerling te stimuleren. Vanuit het programma Gezonde Generatie wordt daarom aandacht gevraagd voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen binnen het onderwijs. De gezondheidsfondsen pleiten ervoor dat sociaal emotionele vaardigheden worden opgenomen in het onderwijscurriculum. Een mooie stap naar meer aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling is de opname van het thema in het onlangs gelanceerde Nationaal Programma Onderwijs. Lees meer.

 


6 juni 2021

Hoe denken wij in Nederland over alcohol?

Samen met onderzoeksgroep Influencing for Health van Amsterdam UMC, onderzoekt de Gezonde Generatie hoe Nederlanders denken over alcohol, of ze alcohol drinken en hoe ze hiermee omgaan.

Door middel van een vragenlijst willen we hier meer inzicht in krijgen. Hierbij kunnen wij jouw input goed gebruiken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De ingevulde gegevens zullen anoniem worden opgeslagen in de beveiligde server van het Amsterdam UMC. 

Doe je mee? Ga hier naar de vragenlijst.

 


15 juni 2021

Petitie bijna 16.000 keer ondertekend

‘Maak ons eten weer gezond!’ Dat is de oproep aan het nieuwe kabinet van bijna 16.000 Nederlanders die hun handtekening hebben gezet onder de petitie van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie en Team Gezonde Voeding Nu. De initiatiefnemers willen dat de voedingsindustrie via regelgeving verplicht wordt om minder zout, suiker en ongezond vet in producten te verwerken. De petitie, die brede steun krijgt vanuit de zorg, wetenschap en tientallen maatschappelijke organisaties, is vanmiddag overhandigd aan de Tweede kamer.

“Wij zijn heel blij dat we in korte tijd zoveel handtekeningen hebben verzameld. Het laat zien dat het onderwerp leeft in de maatschappij. Nederlanders willen dat het nieuwe kabinet prioriteit geeft aan gezonde voeding. De schappen staan nu vol met ongezond eten en drinken. En ongezond eten en drinken maakt mensen ziek”, aldus Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting en voorzitter van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG). Uit eerder onderzoek* blijkt dat 8 op de 10 Nederlanders het belangrijk vinden dat bewerkte voedingsmiddelen gezonder worden gemaakt. Zo kunnen onze kinderen gezond opgroeien. Lees meer.

 


25 mei 2021

Oproep aan nieuwe kabinet: maak ons eten weer gezond!

Petitie belicht noodzaak van minder zout, suiker en ongezond vet in bewerkte voeding

Medische experts, voedingswetenschappers en bezorgde consumenten roepen het nieuwe kabinet dringend op om met regelgeving het aanbod van ons eten en drinken gezonder te maken. De hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet in alledaagse bewerkte producten zorgt voor alarmerende cijfers en moet snel omlaag. Alleen dan kunnen kinderen in Nederland gezond opgroeien en worden mensen niet meer onnodig ziek. Onder het motto ‘Maak ons eten weer gezond’ is het ‘Team Gezonde Voeding Nu’ een petitie gestart, die wordt ondersteund door tientallen invloedrijke ambassadeurs, zoals voedingswetenschapper Jaap Seidell en de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie.

Ongezonde voeding is na roken de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak, met bijna 13.000 doden per jaar. Het nieuwe kabinet moet daarom prioriteit geven aan gezonde voeding, aldus Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting, namens de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie: “We willen regelgeving die fabrikanten verplicht de hoeveelheid suiker, zout en ongezonde vetten in producten omlaag te brengen, zodat mensen hier dagelijks minder van binnenkrijgen. Binnenkort wordt aan de onderhandelingstafel een nieuw regeerakkoord in de steigers gezet. Dit is het moment om dit buitengewoon ernstige probleem aan te pakken. Anders verliezen we kostbare tijd, met name voor de jeugd.” Lees meer.

 


18 mei 2021

Supporter van de Gezonde Generatie

20 gezondheidsfondsen en topsporters roepen volwassenen op supporter te worden van de Gezonde Generatie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot gezonde en gelukkige volwassenen. 20 gezondheidsfondsen investeren daarom in de gezondheid van toekomstige generaties zodat zij kunnen opgroeien in een gezonde omgeving, met een gezonde leefstijl waar zij volop in worden gesteund door de mensen om hen heen. Ons doel: de gezondste jeugd in 2040.

En dat is nodig, want als we niets doen, is over 20 jaar meer dan de helft van de Nederlanders (chronisch) ziek. Gelukkig weten we steeds beter hoe we ziekten kunnen behandelen. Maar het liefst voorkomen we natuurlijk dat mensen ziek worden. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Daarom startten we op 18 mei 2021 de Supporter van de Gezonde Generatie-wave. Om volwassenen bewust te maken van de rol die zij (kunnen) spelen bij het realiseren van de Gezonde Generatie. Om hen te vragen zich samen achter de toekomstige generaties te scharen. Als supporter. Als het steuntje in de rug dat soms nog ontbreekt. Om mogelijkheden te creëren, aan te moedigen en mee te denken.

Samen zijn wij er voor de generaties na ons. Samen supporten wij de Gezonde Generatie. Jij toch ook? Lees meer.

 


12 mei 2021

Artsen slaan alarm: ‘Pak ook de dodelijkste pandemie ter wereld aan’

Er is een andere pandemie, naast COVID-19, die al decennialang de nummer één vermijdbare oorzaak is van ziekte en sterfte: de tabakspandemie. Ook in Nederland is roken, jaar na jaar, de grootste bedreiging van de volksgezondheid. Bij COVID lukt het de overheid wel om snel de noodzakelijke maatregelen te nemen. Bij roken niet. We houden afstand en dragen mondkapjes. Tegelijkertijd zijn de sterk verslavende en schadelijke sigaretten en e-sigaretten nog overal te koop. Wrang als je bedenkt dat rokers kwetsbaar zijn en daardoor meer kans hebben op een ernstig verloop van COVID.

Daarom slaan artsen in Nederland juist nú alarm. De oproep aan de overheid: ‘Help tabak de wereld uit. Geef dit de hoogste prioriteit in het regeerakkoord.’

Video: 100.000 slechtnieuwsgesprekken
Via een indringende video geven artsen een kijkje in hun spreekkamer vlak voor en na een slechtnieuwsgesprek. Ze roepen de overheid op om tabak de wereld uit te helpen.

Lees meer.

 


5 mei 2021

Samen verder op weg naar een Rookvrije Generatie

Ieder kind dat verslaafd raakt aan roken, is er één te veel. Daarom strijden wij voor een Rookvrije Generatie. Maar we zijn er nog lang niet. Samen met het nieuwe kabinet willen wij de volgende stap zetten naar een rookvrije toekomst. Daarom hebben wij samen met maar liefst 50 organisaties een brief gestuurd naar informateur Tjeenk Willink.

In de brief wordt het nieuwe kabinet opgeroepen om werk te maken van een Rookvrije Generatie. Komende jaren zijn veel meer effectieve maatregelen nodig om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabak. Lees in de brief de maatregelen die wij in het regeerakkoord willen zien.

Lees meer.

 


28 april 2021

Brief aan informateur Tjeenk Willink: ‘Het is tijd voor gezonde voeding!’

Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie doet in een brief aan informateur Tjeenk Willink 3 concrete voorstellen voor in een nieuw regeerakkoord, zodat kinderen makkelijker gezond kunnen eten. De oproep wordt ondersteund door UNICEF Nederland en de Gemeente Amsterdam en verschillende maatschappelijke partijen, bestuurders en wetenschappers.

Eigenlijk weten we allemaal dat het zo niet langer kan. Ongezond eten en drinken maakt mensen ziek en veroorzaakt bijna 13.000 doden per jaar. In de brief aan de informateur pleiten de fondsen ervoor om dit te voorkomen en kinderen te beschermen door 3 maatregelen te nemen:

1. Maak verplichte afspraken voor gezondere bewerkte voedingsmiddelen;
2. Sta alleen kindermarketing toe voor producten uit de Schijf van Vijf;
3. Hef een suikertaks op frisdranken.

Lees meer.

 


13 april 2021

Nu of nooit voor de Sportieve Generatie

Op initiatief van NOC NSF heeft Gezonde Generatie samen met 24 andere partners uit de onderwijs-, kinderopvang-, welzijn- en sport- en beweegsector het manifest ‘Sportieve Gezonde Generatie’ opgesteld. De samenwerkende partners willen dat alle kinderen tot 18 jaar goed en voldoende sporten en bewegen. Hiervoor zijn steun en maatregelen vanuit de rijksoverheid cruciaal. Het manifest is onderdeel van een groter pakket van manifesten en initiatieven dat deze week aan informateur Herman Tjeenk Willink zal worden aangeboden.

“Een sportieve en gezonde samenleving valt of staat bij het van jongs af aan bijbrengen van een sportieve en gezonde leefstijl. Nu, meer dan ooit, is het duidelijk waarom er geïnvesteerd moet worden in preventie. De basis hiervoor ligt bij het in beweging krijgen van alle kinderen naar een Sportieve Gezonde Generatie.”

Lees het nieuwsbericht en het manifest

 


12 april 2021

Welke politieke partijen gaan deze kabinetsperiode met ons mee op weg naar een Gezonde Generatie?

Op 9 april jl. ontving informateur Tjeenk Willink een brief waarin twintig samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) het toekomstige kabinet oproept om de Gezonde Generatie als ambitie en visie op gezondheid op te nemen in het regeerakkoord.

In de brandbrief stellen de fondsen dat het 5 voor 12 is; “De grenzen van ons zorgsysteem zijn in zicht. En dat komt niet alleen door COVID-19. Als we de ziektecurves niet ombuigen heeft in 2040 meer dan de helft van de Nederlanders (54%) een chronische aandoening. Naast het maatschappelijke leed dat dit veroorzaakt, is in relatief korte tijd de zorg ook onbetaalbaar.”

Lees meer.

 


5 april 2021

De wereld wordt rookvrij

Overal om ons heen zien we het gebeuren. Steeds meer plekken worden rookvrij. En sigaretten worden op steeds minder plekken verkocht. Wen er maar aan. Want een wereld waarin onze kinderen volledig rookvrij kunnen opgroeien, komt hoe dan ook steeds dichterbij.

De wereld wordt rookvrij. Wen er maar aan.
In april start de nieuwe campagne ‘De Wereld wordt rookvrij. Wen er maar aan’. Met deze campagne van Hartstichting, KWF en Longfonds – de initiatiefnemers van de Rookvrije Generatie – laten we heel Nederland zien dat rookvrij het nieuwe normaal is.

Lees meer.

 


31 maart 2021

Kansrijke start voor ieder kind

In een brief aan de informateurs vragen de fondsen het nieuwe kabinet om als eerste stap op weg naar de Gezonde Generatie te investeren in de cruciale 1e 1000 dagen van elk kind.

Op 25 maart is de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief vragen de 43 leden uit de Landelijke Coalitie Kansrijke Start en zeven ervaringsdeskundigen uit de Spiegelgroep Kansrijke Start de Tweede Kamer om de Gezonde Generatie als doel in het Regeerakkoord op te nemen met als eerste stap de realisatie van een gezonde, veilige en kansrijke start voor iedereen.

Lees meer.

 


11 februari 2021

Gezondheidsfondsen pleiten voor wetgeving gezonder eten en drinken

De gezondheidsfondsen, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, willen dat de politieke partijen in een nieuw regeerakkoord supermarkten en fabrikanten via wetgeving aanzetten om ons eten en drinken gezonder te maken. De oproep wordt ondersteund door UNICEF Nederland en de Gemeente Amsterdam.

Onderzoek toont breed draagvlak voor maatregelen: 82% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat bewerkte voeding gezonder wordt gemaakt. Ze vinden dat frisdranken met veel suiker duurder moeten worden (63%) en 72% zegt dat er een verbod moet komen op reclame voor ongezonde voeding voor kinderen. Dat blijkt uit onderzoek (1) van Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darmstichting en Nierstichting. De gezondheidsfondsen, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, willen dat de politieke partijen in een nieuw regeerakkoord supermarkten en fabrikanten via wetgeving aanzetten om ons eten en drinken gezonder te maken. De oproep wordt ondersteund door UNICEF Nederland en de Gemeente Amsterdam.

Lees meer.

 


3 december 2020

Nieuwe online serie Levensliedjes maakt psychische problematiek onder jongeren bespreekbaar

Delany, Naaz en Pjotr maken samen met jongeren Levensliedjes over hun mentale problemen

MIND en de Hersenstichting lanceren op 3 december Levensliedjes, een online videoserie op de kanalen van jongerencommunity 2K40. In de serie gaan jongeren met mentale problemen op stap met een Nederlandse artiest en creëren zij samen een nieuw nummer dat hen helpt het gesprek aan te gaan over hun mentale gezondheid.

Lees meer.

 


17 november 2020

1 op de 7 jongeren heeft depressieve klachten

Mind en Hersenstichting starten Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie

Maar liefst 1 op de 7 Nederlandse jongeren ervaart depressieve klachten die vaak gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen en mindere (school)prestaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC dat in opdracht van twintig gezondheidsfondsen is uitgevoerd. Om psychisch leed een halt toe te roepen en Nederlandse jongeren te helpen om mentaal gezond te zijn, starten MIND en de Hersenstichting de Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie. Het doel: ervoor zorgen dat we de mentaal gezondste jeugd hebben in 2040. Als eerste wapenfeit overhandigt de Alliantie op 17 november, mede namens Nederlandse jongeren, een manifest aan de Tweede Kamer waarin het de politiek oproept om tot een Preventieakkoord Mentale Gezondheid te komen.

Lees meer.

 


3 november 2020

Jongeren sporten en bewegen veel te weinig en voelen zich daartoe ook onvoldoende aangemoedigd

Gezonde Generatie is de nieuwe partner van Olympic Moves. Het doel: álle jongeren in Nederland inspireren en de kans geven op een sportief, gezond en gelukkig leven

Jongeren bewegen en sporten veel te weinig. Uit onderzoek van MarketResponse, in opdracht van twintig gezondheidsfondsen, blijkt dat jongeren verschillende barrières ervaren om te bewegen en sporten. VMBO-leerlingen noemen de kosten als grootste belemmering. Leerlingen op HAVO/VWO geven aan dat ze te veel andere verplichtingen hebben. Alle jongeren ervaren weinig support vanuit hun omgeving. Rolmodellen die het gezonde voorbeeld geven zijn schaars en slechts 25% van de jongeren voelt zich aangemoedigd om meer te bewegen. Daar willen NOC*NSF en twintig gezondheidsfondsen verandering in brengen. Samen met TeamNL sporters gaan zij onder andere via ‘Olympic Moves’ jongeren inspireren om meer te sporten en bewegen. Het doel is om zo alle jongeren een eerlijke kans te geven op een sportief, gezond en gelukkig leven. Ongeacht opleiding, achtergrond, inkomen of beperking,

Lees meer.

 


20 oktober 2020

Gezondheidsfondsen en jongeren lanceren samen community 2K40

Samen met bekende en (nu nog) onbekende makers lanceren twintig gezondheidsfondsen op 20 oktober een community met de naam ‘2K40’. Deze community, gecreëerd voor en door jongeren, is onderdeel van het meerjarenprogramma ‘De Gezonde Generatie’ dat er de komende twintig jaar voor moet gaan zorgen dat de Nederlandse jeugd de gezondste van de wereld wordt, zowel fysiek als sociaal en mentaal.

De community wordt gelanceerd met een film waarin alle jongeren van Nederland worden opgeroepen om hun ideeën voor een gezonder leven te delen met #2K40. De film start met de stem van zangeres Naaz (22): ‘Als het zo doorgaat, is meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek over 20 jaar… dat wil ik niet.’

Jongeren willen meer aandacht voor gezonder leven
De omgeving speelt een belangrijke rol en kan jongeren helpen en stimuleren om gezond te leven om zo het beste uit zichzelf te halen. Toch ervaren jongeren nu regelmatig het tegenovergestelde. Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de supermarkten nog veel meer kunnen doen om gezonde voeding de makkelijkste keuze te maken. Iets waar gezondheidsfondsen voor pleiten, want uit onderzoek van MarketResponse, onder zowel jongeren (12-18 jaar) als volwassenen (18+), blijkt dat jongeren gezonder eten en drinken een hoge prioriteit geven. Er mag volgens hen ook meer aandacht komen voor het voorkomen van pesten en daarnaast vinden jongeren het belangrijker dan volwassenen dat de samenleving rookvrij wordt gemaakt en dat er harder wordt opgetreden tegen drugs. Kortom, jongeren willen op een aantal punten meer aandacht voor gezonder leven. De gezondheidsfondsen willen hen daarbij steunen, onder andere door de gezonde keuzes makkelijker en aantrekkelijker te maken én door samen met hen 2K40 te lanceren.

Bekende gezichten
In de oproepfilm zien we bekende en onbekende gezichten, onder wie artiesten Delany en Naaz en YouTuber Govert Sweep, die hun ervaringen, dromen en ambities uitspreken. Ze willen social media en de community 2K40 inzetten om samen een gezonder leven en een gezondere wereld te creëren. Ze roepen andere jongeren op om ook mee te bouwen en ideeën te delen. “Fysieke gezondheid is zo belangrijk. Ik merk zelf altijd wanneer ik lekker sport, goed opsta en lekker voor mezelf zorg, dat ik mij ook zo veel beter in mijn hoofd voel, met nieuwe ideeën kom, gelukkig ben, fit ben.” Aldus Govert (22). Zijn boodschap: “Wij kunnen dit! Jij kan dit, en doe het niet voor mij, doe het niet voor je ouders, maar doe het voor jezelf!

Lees meer.


13 oktober 2020

Kiezen voor gezond iets makkelijker bij Lidl, Dirk, Coop en Ekoplaza

Superlijst Gezondheid laat zien dat supermarkten meer kunnen doen om gezond voedsel de makkelijkste keuze te maken.

“Superlijst Gezondheid” is de eerste ranglijst die vergelijkt wat acht Nederlandse supermarkten doen om hun klanten te helpen kiezen voor gezond eten en drinken. Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de supermarktketens, ongeacht hun formule of marktaandeel. Lidl, Dirk, Coop en Ekoplaza lopen voorop; Albert Heijn, Jumbo, Aldi en Plus zijn minder ver.

Het algemene beeld is dat supermarkten ongezonde keuzes nog te weinig ontmoedigen:

 • gemiddeld 82% van de aanbiedingen in reclamefolders is ongezond;
 • bij vrijwel alle kassa’s liggen snoep en chocola voor het grijpen;
 • supermarkten hebben zichzelf geen duidelijk doel gesteld om minder ongezonde producten te verkopen.

Het rapport wijst ook aan wat wél goed gaat bij individuele supermarkten. Zo is er een supermarktketen die bij de kassa geen ongezond voedsel meer aanbiedt en een andere keten die Disney-figuurtjes gebruikt om Schijf van Vijf producten aantrekkelijk te maken voor kinderen. In het algemeen blijkt dat elke supermarkt wel iets van anderen zou kunnen leren.

Deze conclusies blijken uit het vandaag gepubliceerde onderzoek dat is geïnitieerd en uitgevoerd door onderzoeksstichting Questionmark, in samenwerking met het Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie.

Lees meer.

Klik hier voor de pdf van het persbericht.

En lees hier meer over de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

 


1 oktober 2020

Gezonde Generatie nieuwe partner Olympic Moves

Vanaf dit schooljaar neemt de Gezonde Generatie het stokje over van Coca-Cola Nederland als hoofdpartner van Olympic Moves. Olympic Moves is sinds 2003 uitgegroeid tot de grootse schoolsportcompetitie van het land en laat scholieren tussen de 12 en 19 jaar kennismaken met diverse vormen van sport en laat hen het plezier van samen sporten beleven. In een sfeer van Olympische waarden en passend bij de belevingswereld van jongeren kunnen zij zich via Olympic Moves fysiek,  mentaal en sociaal verder ontwikkelen.

Er doen inmiddels ruim 350 middelbare scholen aan mee, wat bijna de helft is van alle scholen in Nederland. Met de komst van de Gezonde Generatie als hoofdpartner zal het programma in de komende jaren verder worden verrijkt en nog meer leerlingen, met en zonder een beperking, betrekken. De KVLO, NOC*NSF en de Gezonde Generatie zetten zich gezamenlijk in voor de ontwikkeling van Olympic Moves. Om hiermee een bijdrage te leveren aan de gezondste generatie in 2040.

“Partner worden van Olympic Moves was voor ons een logische keuze. Het sluit fantastisch aan bij wat wij met de Gezonde Generatie voor ogen hebben: jongeren het plezier van sport laten beleven. We vinden dit ontzettend belangrijk, want we zien dat steeds meer mensen chronisch ziek worden. Dat tij willen we keren en sport en beweging spelen daar een cruciale rol in. LO-docenten kunnen daar enorm veel in betekenen voor de jeugd. Daarbij vinden we dat ieder kind dezelfde kansen verdient. Ons doel is jongeren middels Olympic Moves te kunnen inspireren op het gebied van sport en beweging. En dat zij zich daardoor sterker, zelfverzekerder en natuurlijk gezonder gaan voelen”, aldus Mark Monsma, directeur van de Gezonde Generatie.

De Gezonde Generatie
De Gezonde Generatie is een initiatief van 20 gezondheidsfondsen en heeft als droom én ambitie om in 2040 de gezondste jeugd ter wereld te hebben in Nederland. Op zowel fysiek, sociaal als mentaal vlak. Hiervoor heeft de Gezonde Generatie de krachten gebundeld met NOC*NSF, een unieke samenwerking die mogelijk wordt gemaakt door Nederlandse Loterij.
Lees meer

22 september 2020

Investeren in sport en bewegen zorgt voor een energiek, inclusief en gezond Nederland

20 Gezondheidsfondsen tekenen manifest ‘Vitaliteit en gezonde leefstijl’

Sport en bewegen verdienen een belangrijkere plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen zijn immers cruciaal voor een energiek, inclusief en gezond Nederland. De preventieve kracht van sport is groot, maar kan nog beter benut worden. Hoe meer mensen kunnen sporten en bewegen, hoe gezonder de samenleving wordt en hoe meer kosten er uiteindelijk worden bespaard.

Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn op 22 september in Den Haag door 24 organisaties uit de sport, zorg en welzijn twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept. Bernique Tool, bestuurslid van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, ondertekende het Manifest ‘vitaliteit en gezonde leefstijl’ namens de 20 gezondheidsfondsen voor een Gezonde Generatie.

NOC*NSF ondertekent manifesten voor vitaliteit en gezonde leefstijl en voor inclusie en participatie

bron: NOC*NSF

 


30 juni 2020

Willen supermarkten echt dat we gezond zijn? Dan kunnen ze dat de komende twee jaar bewijzen.

Supermarkten beïnvloeden in grote mate wat hun klanten kopen. Dat biedt ze de kans om het Nederlands voedselpatroon gezonder en duurzamer te maken. Het onafhankelijk onderzoek Superlijst maakt zichtbaar welke supermarkten voorop lopen en welke achterblijven, bijvoorbeeld in de verhouding gezonde en ongezonde producten in de aanbieding of met op kinderen gerichte reclames.

Vandaag start Superlijst. Een onafhankelijk onderzoek naar hoe supermarkten ons helpen gezond te eten. Super belangrijk voor het realiseren van een Gezonde Generatie.

Door Questionmark, samen met Hartstichting, Diabetes Fonds, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting Nederland.

Het persbericht: Persbericht_aankondiging_superlijst_gezondheid_

 


23 juni 2020

Geluk onder druk? Nederlandse jongeren ervaren meeste stress door school

Ervaren jongeren veel stress, prestatiedruk of emotionele problemen in Nederland? UNICEF liet hier 1,5 jaar lang onderzoek naar doen, en de resultaten zijn bekend!

De nummer één veroorzaker van stress blijkt door schooldruk te worden veroorzaakt. Daar kunnen we iets aan doen. Meer sporten en bewegen op school bijvoorbeeld. En leren hoe we met onszelf, elkaar én onze emoties om moeten gaan. Ook wel ‘sociaal emotionele vaardigheden’ genoemd.

Meer lezen kan op www.unicef.nl/gelukonderdruk

 


26 mei 2020

TeamNL steunt de Gezonde Generatie

Gezonde Generatie, omarmd door NOC*NSF en mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij

 


20 mei 2020

NOC*NSF, Nederlandse Loterij en twintig gezondheidsfondsen bundelen de krachten

Jeugd in Nederland in 2040 de gezondste van de wereld

Nederland heeft in 2040 de gezondste generatie van de wereld. Zowel fysiek, als sociaal en mentaal. Deze ambitie van twintig gezondheidsfondsen wordt vanaf vandaag ook omarmd door NOC*NSF. Een bundeling van krachten die mogelijk is gemaakt door Nederlandse Loterij, in een tijd waarin we allemaal ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid is.

Lees meer

 


3 maart 2020

Leerlingen, leerkrachten én gezondheidsorganisaties willen meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs

Binnen het onderwijs moet meer aandacht komen voor sociaal-emotionele vaardigheden vindt 77% van de leerkrachten. Dit zijn vaardigheden die helpen bij het geloof in eigen kunnen, herkennen en beheersen van emoties, keuzes maken, aangaan van relaties met anderen en het kunnen omgaan met tegenslag. Dit blijkt uit een peiling onder leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs die eind januari door MarketRespons werd uitgevoerd in opdracht van de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF).

Lees meer