Gezonde Leefstijl


Uit een recent gepresenteerd internationaal onderzoek blijkt dat het op een aantal terreinen best goed gaat met de leefstijl van de Nederlandse jeugd, maar ook dat er op veel terreinen nog winst geboekt moet worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van gezonde voeding, mentale gezondheid en sport en bewegen, want dit neemt onder jongeren in het voortgezet onderwijs schrikbarend af, zeker bij bepaalde doelgroepen. Nederland komt nu niet in de top 10 voor.

Sporten en bewegen

Sporten en bewegen is een belangrijke basis voor een Gezonde Generatie. Nu, in een tijd waarin het relevanter is dan ooit, maakt Nederlandse Loterij het mogelijk dat de Nederlandse sport via NOC*NSF een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het Gezonde Generatie programma. In de samenwerking wordt iedereen het plezier van de sport gegund. Juist die jongeren, die nu minder de kans krijgen, verdienen het om volop te kunnen sporten en bewegen en te genieten van een gezonde leefstijl. Ze hebben daar soms een steuntje in de rug voor nodig. Naast de twintig gezondheidsfondsen krijgen ze die nu ook van TeamNL. We geloven in de enorme kracht die uit kan gaan van deze unieke samenwerking tussen de Nederlandse sport en de samenwerkende gezondheidsfondsen voor de gezondste generatie van de wereld in 2040.

Initiatieven

Olympic Moves

Vanaf schooljaar 2020 is de Gezonde Generatie hoofdpartner geworden van Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland, met als doel om nog meer jongeren, met en zonder een beperking te betrekken. Al 18 jaar zetten meer dan duizend vakdocenten lichamelijke opvoeding zich in om via ‘Olympic Moves’ (de grootste schoolsportcompetitie voor het voortgezet onderwijs) meer dan 150.000 jongeren actief te laten bewegen. Met de komst van de Gezonde Generatie als partner wordt het programma de komende jaren verrijkt én inclusiever gemaakt. Het doel is dat nog meer jongeren, met en zonder beperking, de kans krijgen om mee te doen. Het programma bestaat uit 18 sporten. Naast bekende competitiesporten als atletiek, voetbal en hockey, worden er ook showsporten als streetdance en minitrampoline aangeboden. Vanaf dit jaar worden er twee nieuwe toegankelijke sporten aan het programma toegevoegd: dodgeball en beachvolleybal en komt er extra aandacht voor leerlingen met een beperking. Ook andere talenten komen aan bod, zoals media en muziek. Dit geeft nog meer jongeren de kans om mee te doen.

Wil je meer weten over of als school inschrijven voor Olympic Moves? Kijk op de website van Olympic Moves

Nieuws