Gezonde Basis & Weerbaarheid


Gezonde Basis

De Gezonde Generatie begint bij een gezonde basis. Daarom maken we ons sterk voor het veilig opgroeien van kinderen, het versterken van veerkracht van ouders en kinderen, het bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het (kinder)brein en het voorkómen van gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen / onveiligheid thuis.

Ingrijpende jeugdervaringen, chronische stress en onveiligheid kunnen een blijvende impact hebben op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Vanuit die wetenschap zijn we binnen het programma Gezonde Generatie sinds april 2021 formeel gestart met het meerjarenprogramma: voorkómen van gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen. Lees meer.

Weerbaarheid

De Nederlandse jeugd is op dit moment gelukkig. Ze ziet de toekomst hoopvol in (HBSC, 2018). Ze zijn tevreden over Nederland en de wereld waarin ze opgroeien. Helaas is er ook een andere kant: te veel jongeren vertonen ongezond gedrag en de toenemende druk in de maatschappij veroorzaakt veel stress, schooluitval en burn-outs onder jongeren.

Binnen het programma van de Gezonde Generatie kijken we hoe jongeren kunnen opgroeien zodat ze naast het geluk dat ze ervaren ook weerbaarder zijn om gezondere keuzes te maken en met veranderingen binnen de maatschappij om kunnen gaan. 

De eerste 1000 dagen

De eerste duizend dagen zijn cruciaal voor de groei, ontwikkeling en gezondheid van een kind. Tijdens deze eerste duizend dagen wordt ieder mens gevormd. Het gaat daarbij om de periode voor de zwangerschap, de zwangerschap en de eerste twee levensjaren van een kind. Er is geen enkele andere fase in het leven waarin zoveel mijlpalen worden bereikt als in de eerste duizend dagen. Het is daarom heel belangrijk dat ieder kind in deze fase een goede start krijgt. Lees meer.

Versterken sociaal emotionele ontwikkeling via ouders en het onderwijs

Het versterken van de weerbaarheid van de jeugd is cruciaal voor een Gezonde Generatie. Een weerbaar kind dat zelfvertrouwen heeft, assertief is en kan terugveren bij tegenslag is in staat gezond gedrag te vertonen. Een goede sociaal emotionele ontwikkeling draagt hier in grote mate aan bij. Naast ouders kunnen ook leraren hier een belangrijke rol in spelen. Lees meer.