Versterken sociaal emotionele ontwikkeling jeugd via het onderwijs


Het doel

Weerbare kinderen en jongeren hebben zelfvertrouwen, geven hun grenzen aan en kunnen omgaan met tegenslag. Dit maakt het makkelijker de gezonde keuze te maken. Het onderwijs heeft een belangrijke rol bij het versterken van die weerbaarheid door preventief de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) van elke leerling te stimuleren. Vanuit het programma Gezonde Generatie wordt daarom aandacht gevraagd voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen binnen het onderwijs. De gezondheidsfondsen pleiten ervoor dat sociaal emotionele vaardigheden worden opgenomen in het onderwijscurriculum.

Is het nodig?

Uit eerder onderzoek van de SGF onder een grote groep leerkrachten, kwam naar voren dat leerkrachten behoefte hebben aan concrete handvatten die hen op dagelijkse basis kunnen helpen bij het preventief stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Een laagdrempelige en praktische ondersteuningstool die van dag tot dag hiervoor gebruikt kan worden werd door veel leerkrachten gemist.

De route

Een mooie stap naar meer aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling is de opname van het thema in het onlangs gelanceerde Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast hebben het Trimbos Instituut en Pharos hebben in opdracht van de SGF een handreiking ontwikkeld voor leraren (basisschool en middelbare school) om gedurende de lesdag aandacht te hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van hun leerlingen. Ga hier naar de handreiking.

Nieuws

Petitie aangeboden om sociaal-emotionele vaardigheden beter te verankeren in het onderwijscurriculum

Op 5 april boden we namens leraren, leerlingen en partijen uit wetenschap, beleid, maatschappij en praktijk de petitie aan om sociaal-emotionele vaardigheden beter te verankeren in het onderwijscurriculum. Als basis voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen. School is een plek waar kinderen en jongeren groeien. Niet alleen door te leren rekenen en schrijven, maar ook door te leren met jezelf en de ander om te gaan.

We vragen de Kamerleden deze oproep, in het belang van onze jeugd, op 6 april mee te nemen in het Commissiedebat funderend onderwijs PO/VO. Door naast taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid prioriteit te geven aan sociaal-emotionele vaardigheden zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met een stevige basis beginnen aan hun toekomst. Lees meer.

 Volg ons op social media

 

Ontvang Gezonde Generatie updates

Schrijf je hieronder in voor updates over de Gezonde Generatie en maandelijkse tips om gezond te leven én bij te dragen aan de Gezonde Generatie. Lees hier de privacyverklaring.