Versterken sociaal emotionele ontwikkeling jeugd via het onderwijs


Er zijn steeds meer aanwijzingen dat sociaal-emotionele vaardigheden van belang zijn bij het ontwikkelen van een goede mentale, fysieke en sociale gezondheid. Wie lekker in z’n vel zit, heeft minder stress en is beter in staat bewustere en gezondere keuzes te maken. We pleiten er daarom voor dat er binnen het onderwijs meer aandacht komt voor sociaal emotionele vaardigheden. We versterken hiermee de roep vanuit het onderwijs zelf. We hebben een peiling onder 1000 leerkrachten gehouden. Hieruit blijkt dat er veel draagvlak is voor meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden binnen het onderwijs.

Concreet willen we dat sociaal-emotionele vaardigheden in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs opgenomen worden. Daarnaast kijken we naar andere randvoorwaarden die nodig zijn om de sociaal emotionele ontwikkeling van de jeugd via het onderwijs te versterken.