Veilig opgroeien


Het doel

Ingrijpende jeugdervaringen vormen een veelvoorkomende onderliggende factor voor ongezond gedrag en gezondheidsschade. Door in te zetten op het voorkómen ervan, willen we de impact van het programma Gezonde Generatie nog verder vergroten.

Het meerjarenprogramma: voorkómen van gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen is een samenwerking tussen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en een collectief van vermogens- en kinderfondsen, waaronder Stichting FEMI, Triodos Foundation, Adessium, Kinderpostzegels en Augeo, die zich verenigd hebben rond deze gezamenlijke doelstelling.

Je Monster de Baas

Op 1 juli 2022 is door het programma Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen de campagne ‘Je Monster de Baas’ gelanceerd. Met de campagne willen we laten weten dat ingrijpende jeugdervaringen veel voorkomen, dat je niet alleen bent en dat het helpt als je steun zoekt en erover praat. Ook roept de campagne op om een luisterend oor te bieden, zodat jongeren zich gezien en gehoord voelen.

De ervaringsverhalen van 11 jongeren vormen de basis voor de campagne. Geïnspireerd door deze verhalen scheef zangeres Bente hiervoor het prachtige nummer ‘Stil bij mij’. Daarbij werd een videoclip gemaakt, een mini-documentaire en de campagne website www.jemonsterdebaas.nl.  Daar kunnen jongeren terecht voor meer informatie, onder andere met behulp van De Breinbijsluiter.

De Breinbijsluiter

Hoe ontwikkelt het kinderbrein zich in relatie tot ouders en andere volwassenen in het leven van een kind of jongere? Hoe reageert het brein op stressvolle of onveilige situaties in het leven van kinderen en volwassenen? Wat kun je als jongere doen om te werken aan een veerkrachtig brein of om je brein te helpen herstellen van stressvolle gebeurtenissen? En wat kun je als ouder doen om je eigen brein en dat van je kind(eren) gezond en veerkrachtig te houden? De antwoorden op deze vragen krijg je in De Breinbijsluiter: een interactieve animatie over stress, tegenslag en veerkracht. De eerste over de ontwikkeling van het brein en de tweede speciaal voor ouders.

 

 

 

Dit doen we op korte termijn:

In 2021/2022 werken we aan vier concrete deelprojecten:

Voor zowel (a.s.) ouders als voor jongeren is een Breinbijsluiter ontwikkeld. Dit is een tool om uitleg te geven over hoe je brein werkt, hoe het zich ontwikkelt – met name in je kindertijd – en wat je kunt doen om je eigen brein en dat van je kind(eren) gezond en veerkrachtig te houden.

Binnen een brede bewustwordingscampagne voor aanstaande en prille ouders schenken we aandacht aan het thema Veilig opgroeien en het belang van het geven en ontvangen van steun aan ouders en kinderen. Voor deze campagne werken we samen met het project Eerste 1000 dagen binnen Gezonde Generatie.

Daarnaast werken we aan een campagne voor en door jongeren, gericht op het creëren van meer openheid over ingrijpende jeugdervaringen, het normaliseren om te praten over hoe het thuis gaat en het stimuleren van sociale steun door volwassenen en leeftijdsgenoten. Jongeren en adolescenten met en zonder ingrijpende jeugdervaringen zijn actief betrokken bij het realiseren van deze meerjarige campagne.

Tot slot zijn we bezig om de verschillende allianties en projecten binnen het programma Gezonde Generatie te verrijken met kennis over ingrijpende jeugdervaringen.

 


Volg ons op social media

 

Ontvang Gezonde Generatie updates

Schrijf je hieronder in voor updates over de Gezonde Generatie en maandelijkse tips om gezond te leven én bij te dragen aan de Gezonde Generatie. Lees hier de privacyverklaring.