Het ontstaan


Gezondheidsfondsen zetten zich in voor het genezen van ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening.  Maar het liefst voorkomen we natuurlijk dat mensen ziek worden. Het zijn veelal dezelfde leefstijlgedragingen die aan de basis liggen van vele gezondheidsproblemen. Als we de krachten bundelen, kunnen we op het gebied van preventie veel meer bereiken. En hoe jonger we daarmee beginnen hoe beter. Vanuit dat idee is het meerjarenprogramma Gezonde Generatie ontstaan en in november 2017 door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) in opdracht van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) vastgesteld. Eind mei 2018 heeft het bestuur van de SGF het Plan van Aanpak Gezonde Generatie goedgekeurd om het meerjarenprogramma mee te gaan uitvoeren. Onze droom én ambitie: de gezondste jeugd van de wereld in 2040.