Achtergrond: het ontstaan, de urgentie en de ambitie


Het ontstaan

Gezondheidsfondsen zetten zich in voor het genezen van ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening.  Maar het liefst voorkomen we natuurlijk dat mensen ziek worden. Het zijn veelal dezelfde leefstijlgedragingen die aan de basis liggen van vele gezondheidsproblemen. Als we de krachten bundelen, kunnen we op het gebied van preventie veel meer bereiken. En hoe jonger we daarmee beginnen hoe beter. Vanuit dat idee is het meerjarenprogramma Gezonde Generatie ontstaan en in november 2017 door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) in opdracht van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) vastgesteld. Eind mei 2018 heeft het bestuur van de SGF het Plan van Aanpak Gezonde Generatie goedgekeurd om het meerjarenprogramma mee te gaan uitvoeren. Onze droom én ambitie: de gezondste jeugd van de wereld in 2040.

De urgentie


De jeugd in Nederland loopt nog veel vermijdbare gezondheidsrisico’s, die leiden tot gezondheidsschade op de korte en lange termijn. Als we niets doen heeft in 2040 meer dan de helft van de mensen in Nederland een chronische aandoening en neemt de mentale druk op jongeren en jongvolwassenen toe, met mogelijke gevolgen voor hun psychische gezondheid.

Dit kunnen we voorkomen als de jeugd gezonder gaat leven. We leggen hiervoor de basis bij kinderen in de leeftijdscategorie van -9 maanden t/m 24 jaar. Het gezamenlijk verbeteren van hun gezondheid levert heel Nederland veel op. Jongeren gaan zich energieker en gezonder voelen in sociaal, fysiek en mentaal opzicht. Dit zorgt voor een gezondere bevolking met minder chronisch zieken, minder zorgkosten en een langer gezond leven voor iedereen in Nederland.

Hoe gaat het met de leefstijl van de Nederlandse jeugd?

Uit Internationaal ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC) onderzoek van 2017/2018, naar de gezondheid en het welzijn van scholieren, blijkt dat de Nederlandse jeugd van 15 jaar, in vergelijking met andere landen, met haar leefstijl nog niet eens in de buurt komt van een top tien positie, met alle gevolgen van dien voor de toekomstige (on)gezondheid van deze generatie.

Van de ca. 42 landen, die met elkaar worden vergeleken in het HBSC onderzoek dat één keer in de vier jaar plaatsvindt, staat de Nederlandse jeugd bijvoorbeeld op de 39e plek als het gaat over de dagelijkse fruitconsumptie. Het eten van voldoende groente gaat beter, want daarmee staan we op de 8e plek. Toch is het nog steeds minder dan de helft van de Nederlandse jeugd (47% van de meisjes en 42% van de jongens) die voldoende groente krijgt. Ook drinkt de Nederlandse jeugd meer frisdrank dan veel van de leeftijdsgenoten in andere landen, wat zorgt voor een 27e plek. Het percentage jongeren dat alcohol drinkt is gemiddeld hoger dan in veel andere landen. Hiermee staat de Nederlandse jeugd op de 25e plek. Voor wat betreft roken is er een verbetering zichtbaar ten opzichte van vorige jaren, maar nog steeds staan we daar op de 18e plaats. Ten aanzien van sporten kunnen we een voorbeeld nemen aan de koploper IJsland. De Nederlandse jeugd staat op de 19e plek. Ook wordt er in Nederland minder goed geslapen (plek 27) en ervaart de Nederlandse jeugd een hoge schooldruk (21e plek). Als we alle leefstijlfactoren op een rij zetten, dan zien we dan Nederland gemiddeld op ongeveer plek 20 staat. Als wij de Nederlandse jeugd een gezondere toekomst gunnen, dan is er dus werk aan de winkel.

bron: World Health Organisation, HBSC 2017/2018:  https://apps.who.int/iris/handle/10665/332091

Factsheet: HBSC-internationale-factsheet-DEF

Internationaal rapport: HBSC 2017_2018_internationaalrapport_eng

De ambitie


Onze ambitie is dat in 2040 de Nederlandse jeugd de gezondste is ter wereld. Niet omdat we willen winnen of de beste willen zijn, maar omdat we onszelf willen blijven verbeteren. En zolang er andere landen zijn die hun jeugd een gezonder leven geven, dan kunnen wij daarvan leren. Wij willen ons aan die goede voorbeelden optrekken. Andersom zou het ook mooi zijn als wij, met alles dat we in Nederland de komende jaren gaan doen en leren, ook andere landen kunnen inspireren om het nog beter te doen voor hun jeugd. Want uiteindelijk verdient natuurlijk ieder kind en iedere jongere, waar ook ter wereld, een gezond leven dat de vrijheid geeft om het beste uit zichzelf en het leven te halen. Om dat mogelijk te maken werken we aan een gezonde basis, een gezonde leefstijl én een gezonde omgeving voor alle jongeren met en zonder een beperking.