Onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s)


23 februari 2022

Deze maand start een onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen. En jij kan hieraan meewerken! Veel professionals die werken met kinderen en ouders zijn bekend met de langetermijngevolgen van ingrijpende jeugdervaringen. Maar wat weten jongeren en ouders hierover?

Door het onderzoek ‘Kennis, houding en bewustzijn rondom ingrijpende Jeugdervaringen in Nederland’ willen we te weten komen, wat ouders en jongeren weten over de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen. Ook willen we weten hoe we kinderen en jongeren beter kunnen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen, nu en op latere leeftijd.

Onze oproep aan jou

Wil je hieraan meewerken door de vragenlijst in te vullen en te delen met jongeren en/of ouders uit je netwerk?

Die ouders kunnen trouwens ook professionals uit je netwerk zijn waarvan je weet dat die nog geen uitgebreide kennis hebben van ACE’s (Adverse Childhood Experiences). Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter!

Jongeren en ouders

Er zijn twee vragenlijsten, een voor jongeren van 12 tot 25 jaar, en een voor ouders. Het invullen duurt maximaal 20 minuten en gebeurt uiteraard anoniem. De vragenlijsten zijn ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van het Amsterdam UMC. Voor de zomer zullen de resultaten uit het onderzoek gepubliceerd worden op de website van de Gezonde Generatie.

 


 

Het programma Gezonde Generatie vrij van ingrijpende jeugdervaringen is een unieke samenwerking tussen een collectief van kinder- en vermogensfondsen, Augeo, inhoudelijke experts op het terrein van ingrijpende jeugdervaringen en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Hiermee wordt voor het eerst in Nederland de preventie van ingrijpende jeugdervaringen opgenomen in een integrale gezondheidsvisie met een preventieve doelstelling en een langetermijnperspectief. Ga hier naartoe voor meer informatie.