Mentale gezondheid


Het doel

Mentale gezondheid is een belangrijke voorwaarde om met de ups en downs in het leven om te gaan én ongezonde verleidingen zoals roken en drinken te weerstaan. Wij, MIND en de Hersenstichting, slaan de handen ineen voor een mentaal Gezonde Generatie. We werken samen met jongeren, Trimbos Instituut, UNICEF, NJR en vele anderen.

Samen gaan we voor een mentaal gezonde leeromgeving voor alle kinderen en jongeren in Nederland. 

Is het nodig?

1 op de 7 jongeren heeft depressieve klachten die doorgaans gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen en minder goede schoolprestaties. 75% van alle psychische problemen ontstaan tussen het 14e en 25e levensjaar. Ook op school zien we een toename van problemen ontstaan: 1 op de 3 scholieren ervaart prestatiedruk en stress door toetsen en huiswerk. Veel jongeren lijden hieronder. Hun mentale gezondheid staat steeds meer onder druk.

De wachttijden in de jeugd-ggz loopt op en er rust een stigma op psychische klachten. 34% van de jongeren denkt vaak ten onrechte dat mensen met psychische klachten een gevaar vormen voor de samenleving. Vanwege het stigma dat er rust op psychische problematiek vinden jongeren het moeilijk om open te zijn over hun mentale gezondheid. Dit heeft grote gevolgen en vraagt om een preventieve aanpak: mentale gezondheid normaliseren, de bespreekbaarheid vergroten, de weerbaarheid van jongeren versterken en de bron van stress en prestatiedruk in het onderwijs aanpakken.

De WHO voorspelt dat, als we niks doen, depressie in 2030 ziekte nummer 1 is en het RIVM verwacht dat in 2040 onder andere psychische stoornissen de meeste ziektelast veroorzaakt. Dit kunnen we niet laten gebeuren.

De route

We leggen de focus op het versterken van de weerbaarheid van onze jongeren door middel van een mentaal gezonde leeromgeving. We willen meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren zodat zij zelfvertrouwen en veerkracht ontwikkelen en minder toxische stress en prestatiedruk op school ervaren.

Dit is wat we doen:

  • Jongeren zelf versterken: preventief stimuleren van de sociaal emotionele vaardigheden (SEV) via het onderwijs. Hiervoor lobbyen we bij politiek en overheid en we helpen docenten om zelf met sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs aan de slag te gaan. Lees meer over hoe we dit doen.

  • We activeren de jeugd om vanuit het perspectief van jongeren aandacht te vragen voor het stimuleren van de sociaal emotionele vaardigheden en het verminderen van stress en druk vanuit school zelf, zodat zij en de volgende generaties op kunnen groeien in een mentaal gezonde leeromgeving.

 

  • We pakken de huidige norm rondom stress en presteren op school aan door jongeren en hun omgeving (ouders, onderwijs, politiek en beleid) bewust te maken van het probleem, we voeren campagne en creëren en agenderen randvoorwaarden voor een mentaal gezonde leeromgeving.

We werken hierbij intensief samen met jongeren(organisaties).

Zo vergroten we de kans dat jongeren minder vaak en minder snel mentale gezondheidsproblemen ervaren en werken we aan een mentaal gezonde generatie!

 


Volg ons op social media

 

Ontvang Gezonde Generatie updates

Schrijf je hieronder in voor updates over de Gezonde Generatie en maandelijkse tips om gezond te leven én bij te dragen aan de Gezonde Generatie. Lees hier de privacyverklaring.