Mentaal gezonde leeromgeving


Het doel

Mentale gezondheid is een belangrijke voorwaarde om met de ups en downs van het leven om te gaan én ongezonde verleidingen zoals roken en drinken te weerstaan. Wij, MIND en de Hersenstichting, slaan de handen ineen voor een mentaal Gezonde Generatie. We werken samen met Nederlandse jongeren, Trimbos-instituut, UNICEF, NJR en vele anderen.

Samen gaan we voor een mentaal gezonde leeromgeving voor alle kinderen en jongeren in Nederland. 

Is het nodig?

1 op de 7 jongeren heeft depressieve klachten die doorgaans gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen en minder goede schoolprestaties. 75% van alle psychische problemen ontstaat tussen het 14e en 25e levensjaar. Ook op school zien we een toename van problemen ontstaan: 1 op de 3 scholieren ervaart prestatiedruk en stress door toetsen en huiswerk. Veel jongeren lijden hieronder. Hun mentale gezondheid staat steeds meer onder druk.

Dit heeft grote gevolgen en vraagt om een preventieve aanpak: mentale gezondheid normaliseren, de weerbaarheid van jongeren versterken, de bron van stress en prestatiedruk in het onderwijs aanpakken en de maatschappelijke norm rond presteren (in het onderwijs) veranderen.

De WHO voorspelt dat, als we niks doen, depressie in 2030 ziekte nummer 1 is en het RIVM verwacht dat in 2040 onder andere psychische aandoeningen de diagnosegroep is die de meeste ziektelast veroorzaakt. Dit kunnen we niet laten gebeuren.

De route

Ons doel is om een weerbare generatie te laten opgroeien in een mentaal gezonde (leer)omgeving die hen (onder)steunt, bijstaat en stimuleert.

We leggen de focus op het versterken van de weerbaarheid van onze jongeren enerzijds en het stimuleren van een mentaal gezonde leeromgeving anderzijds. We willen meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren zodat zij zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht ontwikkelen en minder ongezonde stress en prestatiedruk op school ervaren.

Dit is wat we doen:

  1. Jongeren zelf versterken: preventief stimuleren van de sociaal emotionele vaardigheden (SEV) via het onderwijs. Hiervoor lobbyen we bij politiek en overheid en helpen we docenten om zelf met sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs aan de slag te gaan.
  2. We stimuleren een mentaal gezonde leeromgeving: we pleiten voor een onderwijssysteem waarin er meer aandacht is voor potentie in plaats van prestatie, met oog voor een mentaal gezonde ontwikkeling; een leeromgeving waarin geen ruimte is voor ongezonde stress en prestatiedruk. Dit doen we veelal samen met jongeren. Met hen hebben we al de belangrijkste randvoorwaarden voor en door de jeugd opgesteld voor een mentaal gezonde leeromgeving: de BIG5. Die zetten we actief in bij onze lobby.
  3. We pakken de huidige norm rond presteren (op school) aan door jongeren en hun omgeving bewust te maken van hun bijdrage aan het probleem én de oplossing. We voeren campagne en activeren de bevolking om de druk op jongeren in hun omgeving te verlagen en zo voor hen het verschil te maken.

We werken intensief samen met jongeren(organisaties).

Zo vergroten we de kans dat jongeren minder vaak en minder snel mentale gezondheidsproblemen ervaren en werken we aan een mentaal gezonde generatie!

 


Volg ons op social media

 

Ontvang Gezonde Generatie updates

Schrijf je hieronder in voor updates over de Gezonde Generatie en maandelijkse tips om gezond te leven én bij te dragen aan de Gezonde Generatie. Lees hier de privacyverklaring.