Kansrijke start voor ieder kind

30 maart 2020 – In een brief aan de informateurs vragen de fondsen het nieuwe kabinet om als eerste stap op weg naar de Gezonde Generatie te investeren in de cruciale 1e 1000 dagen van elk kind.

Op 25 maart is de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief vragen de 43 leden uit de Landelijke Coalitie Kansrijke Start en zeven ervaringsdeskundigen uit de Spiegelgroep Kansrijke Start de Tweede Kamer om de Gezonde Generatie als doel in het Regeerakkoord op te nemen met als eerste stap de realisatie van een gezonde, veilige en kansrijke start voor iedereen.

De 1e 1000 dagen cruciaal
In Nederland wordt er met name gericht op het genezen van aandoeningen en het oplossen van problemen. Terwijl een goede start cruciaal is voor het voorkomen van veel aandoeningen en latere problematiek op het terrein van gezondheid, welzijn, gedrag en schoolprestaties. De ontwikkeling die we doormaken vanaf de bevruchting tot aan tweejarige peuter (de eerste 1000 dagen van het leven) is fenomenaal en vormt het fundament voor de rest van ons leven. (Aanstaande) ouders spelen hier een belangrijke rol in.

1 op de 6 kinderen in Nederland heeft geen gezonde en kansrijke start 
Helaas is een goede start voor 1 op de 6 kinderen niet vanzelfsprekend. Kinderen die in de eerste 1000 dagen van hun leven blootstaan aan risicofactoren, zoals stress (door bijvoorbeeld armoede of geweld in huis), slechte voeding of sigarettenrook en het gebrek aan beschermende factoren (zoals een gezonde omgeving, sociaal netwerk en vroege leerkansen) beginnen hun leven met een grote achterstand. Dit heeft enorme impact op hun fysieke, mentale en sociale gezondheid en hun kansen later in het leven en zelfs op hun nageslacht.

Groot rendement
Prof. dr. Eric Steegers, hoogleraar en gynaecoloog, bij het Erasmus MC, over het belang van de formatiebrief: “[…] de focus op die eerste 1000 dagen is eigenlijk ook de ultieme vorm van preventie. En dat is wat ik graag zou willen zien in het beleid van het nieuwe kabinet.” Focus op de eerste 1000 dagen van een kind is effectiever en goedkoper dan alle bewezen effectieve behandelingen tezamen. Hoe eerder we als samenleving investeren in deze periode, hoe groter het rendement; voor het kind, de ouder(s) én de samenleving als geheel: minder zorgkosten, minder jeugdhulp, meer onderwijskansen en minder verlies aan capaciteit.

Een begin is gemaakt
Met het landelijke actieprogramma Kansrijke Start hebben alle betrokken partijen in de afgelopen drie jaar, voortbouwend op al bestaande initiatieven, een stevig fundament gelegd voor samenwerkingsvormen en interventies ten behoeve van (aanstaande) ouders en kinderen. In 275 gemeenten wordt gewerkt aan opbouw en verdere versterking van lokale coalities, waarin geboorte- en jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk en wijkteams met elkaar samenwerken om ouders te ondersteunen bij het geven van een goede start aan hun kind.

Lees hier de volledige formatiebrief.

Ga voor meer informatie over deze campagne naar: www.kansrijkestartnl.nl


De oproep is onderdeel van een groter pakket  aan manifesten en initiatieven om de waarde van voeding, bewegen en een gezonde leefstijl bij de politiek onder de aandacht te brengen en te zorgen voor een schaalvergroting van overheidsinvesteringen die bijdragen aan de Gezondste Generatie. Deze week ontvangt informateur Tjeenk Willink tevens het Manifest Sportieve Gezonde Generatie op initiatief van NOC NSF, ondersteund door 25 partners waaronder Gezonde Generatie en de brief van de twintig Samenwerkende Gezondheidsfondsen waarin zij de politieke partijen vragen mee op weg te gaan naar Gezonde Generatie.