Diena Halbertsma nieuwe voorzitter Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

Diena Halbertsma (directeur Diabetes Fonds) is vanaf deze maand de nieuwe voorzitter van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG). Diena volgt Bernique Tool (directeur Maag Lever Darm Stichting) op.  

De AVGG is in 2020 opgericht door Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting, in samenwerking met gemeente Amsterdam, JOGG en UNICEF Nederland. AVGG wil ervoor zorgen dat de Nederlandse jeugd in 2040 gezond eet en drinkt en kan opgroeien in een gezonde voedselomgeving, een omgeving met rijkelijk aanbod van gezond, aantrekkelijk en betaalbaar eten en drinken. Samen met nog vierentwintig andere gezondheidsfondsen maakt de alliantie deel uit van het meerjarenprogramma Gezonde Generatie. Onze gezamenlijke ambitie is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is ter wereld.  

Regeerakkoord  

Met de politieke campagne ‘Het is Tijd voor Gezonde Voeding!’ vroeg de AVGG vorig jaar aandacht voor politieke maatregelen die de voedselomgeving gezonder maken. In het coalitieakkoord zijn inmiddels stappen opgenomen die dat bevorderen: een koerswijziging voor bindende afspraken met de voedingsindustrie voor gezondere voedingsmiddelen, invoering van een suikertaks, bescherming van kinderen tegen marketing voor ongezond eten en drinken én de verlaging van btw op groente en fruit naar 0%. Maar we zijn er nog niet. In 2022 zal de AVGG zich sterk inzetten voor de implementatie van de in het regeerakkoord genoemde maatregelen en zich ook richten op het maatschappelijk middenveld en het vergroten van het draagvlak bij de bevolking voor de gezonde voedselomgeving. 

Brede samenwerking 

Met de keuze van Diena Halbertsma hebben we een krachtig voorstander van brede samenwerking in onze gelederen opgenomen. Zij stelt: “Door samen te werken met partners, het maatschappelijk middenveld en de politiek kunnen we bouwen aan een toekomst voor een structureel gezondere generatie. Ik maak me oprecht zorgen over de schadelijke effecten van ongezond eten en drinken waarin vaak te veel suiker, zout en verzadigde vetten zit die zorgen voor een stijging van het aantal mensen met overgewicht. In onze huidige voedselomgeving is de ongezonde voedselkeuze de meest logische, meest goedkope en meest aantrekkelijk keuze. Dat moeten we omdraaien. We willen ons inzetten voor een breed pakket maatregelen waarmee we een gezonde voedselomgeving kunnen creëren voor de komende generaties. Zo kunnen we de toegang tot een gezonde toekomst mogelijk maken.” 

 

Bernique Tool 

De AVGG neemt daarmee ook afscheid van Bernique Tool als eerste voorzitter, aan wie AVGG veel dank is verschuldigd voor de opbouw van de alliantie en de eerste mijlpalen onder haar voorzitterschap. Daarmee rouleert ook de voorzittersrol bij toerbeurt, zoals afgesproken. Bernique blijft namens de Maag Lever Darm Stichting lid van het directieteam van de AVGG.  


Vragen over AVGG of over Diena Halbertsma? Mail naar alliantievoeding@gezondheidsfondsen.nl 

Voor meer informatie ga naar www.gezondegeneratie.nl/alliantievoeding