Basisvoorwaarden nodig voor écht minder zout suiker en ongezonde vetten in eten en drinken

23 maart 2022 – Bernique Tool (voorzitter AVGG): ‘In Nederland kampen 350.000 kinderen met overgewicht en jaarlijks gaan bijna 13.000 mensen dood door ongezonde voeding. Ongezonde voeding is na roken de meest voorkomende vermijdbare doodsoorzaak. Ondertussen staan de schappen nog altijd vol met ongezonde bewerkte producten. Onze oproep is: overheid, zorg voor bindende afspraken met producenten.’

Nederland is er klaar voor

Acht op de tien Nederlanders vindt dat bewerkte voedingsmiddelen gezonder gemaakt moeten worden. Van deze groep vindt meer dan 90% dat dit snel moet gebeuren. Het voorstel voor het nieuwe systeem, de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) dat donderdag wordt besproken, voldoet helaas niet. Onze oproep aan de Kamer is dan ook: kies voor een effectief systeem. Het vorige systeem heeft gefaald, dankzij vrijblijvende afspraken met de industrie. Het nieuwe voorgestelde systeem mist de in het coalitieakkoord beloofde bindende afspraken met de industrie.

De AVGG, gesteund door veel maatschappelijke organisaties, blijft pleiten voor een effectief en impactvol systeem dat voldoet aan vier basisvoorwaarden* (zie onder). Alleen door aan die voorwaarden te voldoen zullen producenten en supermarkten hun producten werkelijk gezonder gaan maken en kan het NAPV bijdragen aan minder zieke mensen als gevolg van ongezonde voeding.

Zet in op snelle invoering van belasting met impact op suikerhoudende dranken
Een andere maatregel die zal bijdragen aan gezondheidsdoelen is de invoering van een nieuwe suikertaks. In het coalitieakkoord is deze ook aangekondigd en de staatsecretaris van VWS heeft aangegeven die snel te willen invoeren. Tool: ‘Maar kies dan wel voor een slimme suikertaks, met een zo groot mogelijk gezondheidsimpact, afgeleid naar voorbeeld van het Britse model met een trapsgewijze suikertaks. Hierbij worden suikervrije dranken meer belast naarmate ze meer suiker bevatten.’ Uit RIVM– en internationaal onderzoek blijkt dat fabrikanten daardoor worden uitgedaagd om minder suiker in hun dranken te doen en dat is precies de bedoeling. 65% van de Nederlanders is voor een suikertaks. Uit onderzoek van GGD Amsterdam blijkt ook dat duurdere frisdrank jongeren helpt om de gezonde keuze te maken.

Het is tijd voor gezonde voeding
Ongezond eten en drinken maakt mensen ziek. Overgewicht en (chronische) ziektes gerelateerd aan ongezonde voeding zijn geen persoonlijke keuze. We worden constant verleid tot een ongezond voedingspatroon zonder dat we het weten. Het is een maatschappelijk probleem. De oplossingen liggen voor de hand. Het is tijd voor gezonde voeding. Het is tijd voor een Gezonde Generatie.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.


Bron onderzoek in persbericht: Draagvlakonderzoek gezonde voedselomgeving, Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie – I&O Research (2022)

*Basisvoorwaarden voor een effectief systeem van productverbetering:

  1. Een ambitieuze hoofddoelstelling op inname van suiker, zout en ongezond vet.
  2. Ambitieuze jaarlijkse reductiedoelen voor alle productgroepen die significante impact hebben
  3. Bindende afspraken voor voedingsmiddelenbedrijven om reductiedoelen te behalen.
  4. Een heldere tijdslijn met jaarlijkse onafhankelijke monitoring om de voortgang zichtbaar te maken inclusief nulmeting met openbare toegankelijke rapportage

Over de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie zet zich in voor gezonde voeding voor de jeugd. Wij zijn Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting. We werken samen met Gemeente Amsterdam, UNICEF Nederland en nog twintig andere gezondheidsfondsen. Het is ons doel de voedselomgeving nú gezonder maken, zodat ieder kind in Nederland een gezond voedingspatroon heeft. Gezonde gewoontes op jonge leeftijd zullen leiden tot gezonde gewoontes in het volwassen leven. Zo groeit een generatie op, die later minder ziek is. Het is tijd om in actie te komen. Het is tijd voor gezonde voeding. Het is tijd voor een Gezonde Generatie. Ga voor meer informatie naar www.gezondegeneratie.nl/alliantievoeding.