Allianties


We realiseren effectieve en doelgerichte samenwerkingsverbanden, allianties, per domein van de Gezonde Generatie: Vrij van Tabak, Alcohol  <18, Drugsgebruik en Problematisch gamen, Balans inspanning en ontspanning (mentale gezondheid), Voldoende bewegen, Gezond eten en drinken, Respectvol en veilig contact.

Deze samenwerkingsverbanden tussen gezondheidsfondsen en relevante externe partijen zijn gericht op het bereiken van een gezamenlijk ambitieus lange termijn doel, met bijbehorende routekaart op het gebied van onder meer lobby, communicatie en stakeholderactivatie. Op het thema ‘rookvrij’ is door intensieve samenwerking binnen alliantieverband de afgelopen zes jaar al veel resultaat geboekt. Op de volgende drie thema’s worden nu ook stappen gezet om tot alliantievorming te komen rond andere domeinen zoals mentale gezondheid van jongeren, gezonde voeding en alcoholpreventie.