Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie


Wij slaan de handen ineen met jongeren

Wij, MIND en de Hersenstichting, slaan de handen ineen in de Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie. De Alliantie werkt samen met de Gezonde Generatie, Nederlandse jongeren, Trimbos-instituut en UNICEF Nederland. Wij gaan voor de mentaal gezondste jeugd ter wereld in het jaar 2040. Dit als onderdeel van het brede programma van de Gezonde Generatie.

We maken ons zorgen om de mentale gezondheid van onze jongeren

Maar liefst 1 op de 7 jongeren heeft depressieve klachten die doorgaans gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen en minder goede (school)prestaties. Ook op school zien we problemen ontstaan en ervaart 1 op de 3 scholieren prestatiedruk. Daarbovenop lopen de wachttijden in de jeugd-ggz op tot maar liefst 6 maanden en rust er een sterk stigma op psychische klachten. 34% van de jongeren denkt vaak ten onrechte dat mensen met psychische klachten een gevaar vormen voor de samenleving. Vanwege het stigma dat er heerst op psychische problematiek vinden jongeren het moeilijk om open te zijn over hun mentale gezondheid. Dit heeft grote gevolgen.

Mentale gezondheid is een belangrijke voorwaarde om ongezonde verleidingen zoals roken en drinken te weerstaan. De WHO voorspelt dat, als we niks doen, depressie in 2030 ziekte nummer 1 is en het RIVM verwacht dat in 2040 onder andere psychische stoornissen de diagnosegroep is die de meeste ziektelast veroorzaakt. Dit kunnen we niet laten gebeuren.

Wij, MIND en de Hersenstichting, slaan de handen ineen in de Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie. De Alliantie werkt samen met de Gezonde Generatie, Nederlandse jongeren, Trimbos-instituut en UNICEF Nederland. Wij gaan voor: DE MENTAAL GEZONDSTE JEUGD TER WERELD IN HET JAAR 2040

Wij zetten ons in voor een mentaal gezonde samenleving

  • waarin jongeren met hun omgeving open kunnen spreken over mentale gezondheid,
  • waarin jongeren minder prestatiedruk vanuit de omgeving ervaren,
  • en waarin jongeren weerbaar zijn.

Wij laten als Alliantie zien hoe het wél kan

We zetten projecten op voor onder andere jongeren met jeugdtrauma’s en jongeren met chronisch zieke ouders. Ook helpen we docenten om met sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs aan de slag te gaan. We voeren campagnes voor en door jongeren, zoals ‘Levensliedjes’. Hierin werken we door middel van muziek aan het doorbreken van het stigma.

Dit kunnen wij niet alleen

We moeten hier als samenleving hard aan werken. Wij vragen u daarom aan de overheid om het onderwerp mentale gezondheid te verankeren in een speciaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Hiervoor stellen wij onze kennis en expertise ter beschikking. Zo borgen we het commitment, de kennis en de financiering voor de komende jaren om het probleem écht aan te pakken.

Daarnaast vragen we in ons pleidooi om in het onderwijs een betere balans te creëren tussen cognitief en sociaal-emotioneel leren. Hiervoor is het van belang sociaal-emotionele vaardigheden expliciet op te nemen in het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs, zodat de weerbaarheid van jongeren wordt versterkt. En in onze oproep naar de hele samenleving om achter onze doelstelling van de mentaal gezonde generatie te staan en bij te dragen aan een open samenleving met minder prestatiedruk.

Klik hier voor een download versie van de puzzel

Klik hier voor een download versie van het manifest van de Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie.