Alcoholpreventie voor de Gezonde Generatie


Het doel

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen zetten zich, onder aanvoering van KWF Kankerbestrijding en de Maag Lever Darm Stichting, in voor een Gezonde Generatie die opgroeit in een samenleving waarin het makkelijk en normaal is om geen alcohol te drinken.

Dit draagt bij aan ons gezamenlijke doel om de omgeving van kinderen gezonder te maken. Zodat ieder kind de kans en de vrijheid krijgt om het beste uit zichzelf te halen en dromen waar te maken.

 

Is het nodig?

Helaas wel. In Nederland is er veel gezondheidsschade door alcohol. Veel mensen weten niet dat de gezondheidsrisico’s al toenemen door het drinken van één glas per dag.  De basis voor alcoholgebruik wordt in belangrijke mate in de jeugd gelegd. Volwassenen hebben hier grote invloed op. Vaak meer dan ze zelf denken.  

De sociale norm en omgeving maken het voor jongeren moeilijk om niet te gaan drinken. De bijna vanzelfsprekende aanwezigheid van alcohol in onze samenleving geven wij ongemerkt door aan de volgende generatie. Hier is veel gezondheidswinst te behalen.

De route naar een Gezonde Generatie

De gezondheidsfondsen (verenigd in de Samenwerkende Gezondheidsfondsen) zien het grote belang van een gezonde omgeving voor jongeren en zetten zich in om deze gezonde omgeving te creëren. Zij hebben daarom, als onderdeel van het programma ‘de Gezonde Generatie’ dit initiatief genomen.

In gesprek met partijen die gezondheidsschade door gebruik van alcohol willen voorkomen ontwikkelen we een strategie, gebaseerd op kennisdeling, bewustwording en maatregelen, die deze gezonde omgeving voor jongeren creëert.

Veelgestelde vragen

Nederlandse jongeren drinken veel en vaak vergeleken met hun Europese leeftijdsgenoten. Ook beginnen ze op jonge leeftijd: de gemiddelde leeftijd waarop jongeren in Nederland voor het eerst drinken is ongeveer 13 jaar. De basis voor alcoholgebruik wordt in belangrijke mate in de jeugd gelegd. Jongeren die vroeg beginnen met drinken, drinken als volwassene vaker en meer.  

Volwassenen hebben grote invloed op het alcoholgebruik van jongerenvaak meer dan ze zelf denken. Ouders die alcohol drinken, hebben vaker kinderen die ook drinken.

Het zien drinken van ouders en andere volwassenen speelt een grote rol in het alcoholgebruik van jongeren en studenten: bijvoorbeeld na afloop van een kinderfeestje, als de jeugd nog sport of tijdens een familiediner. 

Naast het alcoholgebruik van ouders en andere volwassenen, speelt ook de manier van opvoeden een rol. Zij kunnen dus een grote, positieve rol spelen in het voorkomen van alcoholgebruik van jongeren.

 

Het drinken van alcohol lijkt in Nederland zo gewoon, dat het voor veel jongeren moeilijk is om niet te drinken. De sociale omgeving van jongeren heeft hier invloed op. 

Jongeren vinden het moeilijk om niet te drinken als anderen, bijvoorbeeld ouders of vrienden, dat wel doen. Ook het zien van alcoholreclame en alcoholgebruik in (social-)media heeft invloed op jongeren.  

De fysieke omgeving heeft ook invloed op jongeren. Denk aan het aantal plekken waar je alcohol kunt kopen en het aanbod van alcohol in de omgeving. 

We gaan voor een Gezonde Generatie die opgroeit in een samenleving waarin het makkelijk en normaal is om geen alcohol te drinken. In een omgeving die daarbij ondersteunt.

Daarom zetten we in op het realiseren van maatregelen die deze omgeving voor jongeren creëren. Van bijvoorbeeld maatregelen die gaan over beschikbaarheid, marketing en prijs weten we al dat ze erg effectief zijn.

Door de sociale norm en omgeving te veranderen, vergroten we de kans dat de volgende generatie als volwassenen minder vaak en minder veel zullen drinken. Dat draagt bij aan meer gezonde levensjaren.

De gezondheidsfondsen (verenigd in de Samenwerkende Gezondheidsfondsen) zien het grote belang van een gezonde omgeving voor jongeren en zetten zich in om deze gezonde omgeving te creëren.

Zij hebben daarom, als onderdeel van het programma ‘de Gezonde Generatie’, onder aanvoering van KWF Kankerbestrijding en de Maag Lever Darm Stichting, dit initiatief genomen.

In gesprek met partijen die gezondheidsschade door gebruik van alcohol willen voorkomen ontwikkelen we een strategie, gebaseerd op kennisdeling, bewustwording en maatregelen, die deze gezonde omgeving voor jongeren creëert.

 

Meer informatie


Volg ons op social media

 

Ontvang Gezonde Generatie updates

Schrijf je hieronder in voor updates over de Gezonde Generatie en maandelijkse tips om gezond te leven én bij te dragen aan de Gezonde Generatie. Lees hier de privacyverklaring.