Alliantie Alcoholpreventie voor de Gezonde Generatie


Alcohol staat vaak gelijk aan gezelligheid. Wij zijn ons als samenleving uitermate bewust van alle voordelen die daarmee gepaard gaan. De bijkomende nadelen ten aanzien van onze gezondheid, de vergrote kans op hersenschade, diverse soorten kanker en ernstige maag-, darm- en leveraandoeningen zijn veel minder bekend. De bijna vanzelfsprekende aanwezigheid van alcohol in ons dagelijkse leven geven wij door aan de volgende generatie.

In Nederland is er veel gezondheidsschade door alcohol. De basis hiervoor wordt in belangrijke mate in de jeugd gelegd. De sociale norm en omgeving maken het voor jongeren moeilijk om niet te gaan drinken. Hier is veel gezondheidswinst te behalen.

De Alliantie AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie, waar de Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding deel van uitmaken, wil bijdragen aan het gezonder maken van de omgeving van jongeren.