Gezonde Leefstijl


Uit een recent gepresenteerd internationaal onderzoek blijkt dat het op een aantal terreinen best goed gaat met de leefstijl van de Nederlandse jeugd, maar ook dat er op veel terreinen nog winst geboekt moet worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van gezonde voeding, mentale gezondheid en sport en bewegen, want dit neemt onder jongeren in het voortgezet onderwijs schrikbarend af, zeker bij bepaalde doelgroepen. Nederland komt nu niet in de top 10 voor.

Sporten en bewegen

Sporten en bewegen is een belangrijke basis voor een Gezonde Generatie. Nu, in een tijd waarin het relevanter is dan ooit, maakt Nederlandse Loterij het mogelijk dat de Nederlandse sport via NOC*NSF een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het Gezonde Generatie programma. In de samenwerking wordt iedereen het plezier van de sport gegund. Juist die jongeren, die nu minder de kans krijgen, verdienen het om volop te kunnen sporten en bewegen en te genieten van een gezonde leefstijl. Ze hebben daar soms een steuntje in de rug voor nodig. Naast de twintig gezondheidsfondsen krijgen ze die nu ook van TeamNL. We geloven in de enorme kracht die uit kan gaan van deze unieke samenwerking tussen de Nederlandse sport en de samenwerkende gezondheidsfondsen voor de gezondste generatie van de wereld in 2040.

Lees hier meer over de samenwerking met NOC*NSF, TeamNL en Olympic Moves.